Foto: pr

A-label ten koste van bestaande belangen en andere prioriteiten

  Ingezonden

(Ingezonden brief)
Tom van Beek sloeg de spijker op zijn kop met zijn Raadpraat in de Winterswijkse Weekkrant van 9 juli.

Een subsidie verlenen omdat een (renteloze!) lening niet zal worden terugbetaald is de omgedraaide wereld. Als een project op basis van een renteloze lening niet levensvatbaar is, moet je er niet aan beginnen. In geval de geldlener niet terug betaalt, is minstens een deel van het geleende geld invorderbaar door beslaglegging op geïnvesteerde middelen (grond, gebouwen et cetera).

Een subsidie op een project als Terra Temporalis is ook discriminatoir ten opzichte van andere particuliere projecten die de investering wel zelf moeten ophoesten.

Bovendien laat deze subsidie ook nog politieke ruimte voor een opvolgende (renteloze?) lening als de bodem van de put zichtbaar zou gaan worden.

Met Tom van Beek vind ik dat ons gemeenschapsgeld primair moet worden besteed aan het in stand houden van bestaande waardevolle instellingen en verenigingen. Ook andere recent naar voren geschoven onderwerpen dienen prioriteit te houden, denk aan armoede bestrijding.

Laat politiek Winterswijk het verstand gebruiken bij de behandeling van de gemeentebegroting! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Max Slingenberg
Belastingbetaler in Winterswijk

Meer berichten