Tom van Beek
Tom van Beek (Foto: PR)

Raadpraat Tom van Beek (Voor Winterswijk): Boerenverstand

  Column

Het nieuws van dinsdagmorgen 1 oktober bezorgde mij kippenvel. De boeren waren die ochtend met duizenden tegelijk in hun trekkers eensgezind onderweg naar Den Haag. Het boeren geduld was eindelijk op.
Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden in het grond en bestratingswerk heb ik de afgelopen twintig jaar op heel wat Winterswijkse boerenerven rondgekropen. Natuurlijk kom je tijdens de werkzaamheden en onder het koffiedrinken aan de praat over allerhande onderwerpen die spelen rond het boerenbestaan.

Het was altijd mooi om te zien hoe deze ondernemers altijd bezig waren met vernieuwen, verbeteren en verduurzamen van hun bedrijven. In de jaren dat de crisis Nederland verlamde braken wij in de gemeenteraden onze hoofden over hoe en waar wij konden bezuinigen. Veel onderhoud werd uitgesteld en het verduurzamen van infrastructuur en wijken ging op de lange baan met grote achterstanden als gevolg. De boeren investeerden door.

Verplicht door nieuwe regelgeving maar ook innovatief om hun bedrijfsvoering te verbeteren en te verduurzamen in de hoop dat men hier in de betere tijden de vruchten van kon plukken.
Ondertussen werd Winterswijk nationaal landschap en vier gebieden in en rond Winterswijk werden aangewezen als Natura 2000 gebied. De zorgen hierover vanuit de agrarische sector werden door vele bestuurders met mooie beloften weggewuifd. Hier nog een paar hectare land inleveren als buffer voor de natuur en daar nog wat nieuwe aanplant op agrarische grond en zo zouden boer en natuur nooit last van elkaar ondervinden, was de gedane belofte.

De veestapel halveren roept een door stikstof bedwelmd Kamerlid en een rapport van de heer Remkes met uitspraken dat boeren rond Natura 2000 gebieden moeten verdwijnen laat het allerlaatste stukje van de ooit gedane beloften opgaan in twijfel en boosheid.
Den Haag; nu geen loze beloften meer want Winterswijk kan niet zonder haar boeren.

Tom van Beek, Fractievoorzitter Voor Winterswijk

Meer berichten