Gert-Jan te Gronde (VVD)
Gert-Jan te Gronde (VVD) (Foto: PR)

Raadpraat (VVD): Weer vol aan de bak

  Column

Het volksfeest in Winterswijk ligt al weer achter ons en die in de buurtschappen zijn ook bijna allemaal achter de rug. Dat betekent dat het "normale" leven in Winterswijk weer kan beginnen. Ook politiek Winterswijk gaat weer aan de slag.

Voor de zomervakantie was er veel te doen in Winterswijk. De kadernota waar de plannen voor komend jaar werden vastgesteld gaat in het najaar in de begroting worden vastgelegd. Ofwel, de gemeenteraad gaat het budget daarvoor beschikbaar stellen, zodat het college van burgemeester en wethouders ook voldoende middelen heeft om tot uitvoer over te gaan. De laatste tijd leek het wel of de politieke verschillen heel groot waren in de raad.

Er is veel te doen over duurzaamheid, wonen, het cultuurkwartier of zwembad Jaspers. In de praktijk vallen de tegenstellingen eigenlijk wel mee. Iedere fractie heeft het beste met Winterswijk voor maar vanuit de oppositie moet je natuurlijk extra kritisch zijn. Zo hoort dat in een democratie. VVD Winterswijk is echter blij dat wij vanuit de coalitie, Winterswijk mee mogen besturen. Dan heb je namelijk echt de mogelijkheid om je ideeën om te zetten in actie. Wij doen dan niet met een populistisch inslag maar kijken wat op korte én langere termijn goed is voor Winterswijk.

VVD Winterswijk denkt daarbij dat de kwaliteit van de gemeente een positief effect heeft op het inwoner-aantal. Daarom investeren we in Winterswijk. Goede toekomstbestendige voorzieningen, een mooi centrum, een duurzaamheidsfonds voor iedereen, meer woningen en extra industriegrond. Door groei van het aantal inwoners kunnen voorzieningen betaalbaar blijven en blijft er een sterke economische basis bestaan zodat het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren blijft in Winterswijk.

Gert-Jan te Gronde
Fractievoorzitter VVD Winterswijk

Meer berichten