Henk Jan Tannemaat, Winterswijks Belang
Henk Jan Tannemaat, Winterswijks Belang (Foto: Annet Piek)

Raadpraat (WB): Lokale trollen

  Column

Winterswijk is mij dierbaar. Bouwen aan Winterswijk is al ruim 13 jaar de drijfveer om als gemeenteraadslid voor Winterswijks Belang proberen de goede dingen te doen. Aankomende periode barst de coalitie van de ambitie. Dit allemaal om te zorgen dat het hier fijn wonen, werken en recreëren is en blijft.

Doordat we investeren in zaken en mensen hebben we nog steeds een lage werkloosheid. En omdat we in een geweldig mooie omgeving wonen moeten we zorgzaam omgaan met dit buitengebied. Zodat de volgende generatie inwoners, onze kinderen en kleinkinderen, hier nog een goed bestaan kunnen opbouwen. Dat betekent dat we knopen moeten doorhakken met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid.

Prioriteit nummer één is dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze inwoners. Met hun wensen en verlangens. Met hun ideeën. Maar ook met elkaar. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Politieke meningsverschillen mag je uitvechten in de raadzaal. Je staat ergens voor. En dan wordt er gestemd en is het klaar.

Wat er nu echter voorbij komt op social media gaat niet meer over politiek of inhoud, maar heeft uitsluitend tot doel de samenleving te ontwrichten. Lokale trollen die een verbond hebben gesloten om alles wat er momenteel aan beleid naar buiten komt af te branden. Gecoördineerd. Uit het verband gerukt.

Zelfs al was het voor kort nog beleid waar men zelf achter stond of zelfs mede bedacht heeft. Mensen die actief of tot voor kort actief waren in de lokale politiek. Mensen die ik hoogachtte. Zeer schadelijk voor het aanzien van de politiek. Ik zal dan ook stoppen met Twitter en social media. Wil geen onderdeel zijn van dit circus. Voor mij alleen nog positief nieuws en inzet.

Henk Jan Tannemaat
Fractievoorzitter Winterswijks Belang

Meer berichten