Foto: PR

Raadpraat D66: Gratis ID-kaart?

  Column

Een identiteitsbewijs is voor eenieder verplicht gesteld in Nederland. Het belang van de ID-kaart is groot en misschien in een grensgemeente zoals Winterswijk extra belangrijk. Je hebt de kaart bijvoorbeeld nodig in Duitsland, even een boodschapje doen bij onze buren. Ook als je een nieuwe baan krijgt is de ID-kaart vaak nodig. Het belang van deze kaart is dus groot.

D66 Winterswijk diende afgelopen raadsvergadering een motie in, die ervoor moest zorgen dat inwoners die leven met een minima inkomen, deze kaart één keer per tien jaar gratis mogen aanvragen. In sommige steden van Nederland gebeurt dit al.
Elk jaar geeft het Rijk aan wat de maximale kosten mogen zijn voor een ID-kaart. De gemeenten moeten bij de belastingverordening vaststellen wat het tarief daarvoor wordt. In Winterswijk wordt tot op heden altijd nog nagenoeg het maximumtarief gevraagd voor de ID-kaart.

In 2040 hebben we de ambitie om armoedevrij te zijn in Winterswijk. Maar D66 Winterswijk is niet van mening dat we tot die tijd geen quick win oplossingen moeten uitvoeren zoals deze kosteloosstelling van de ID-kaart. Als je bijvoorbeeld een gezin hebt met twee kinderen van 14+ en de ouders die allen een ID-kaart nodig hebben, dan is dat toch al snel een behoorlijke kostenpost. Een kostenpost die nota bene verplicht is gesteld door het Rijk.

Terugblikkend naar de raad, het werd uiteindelijk een uitgebreid discussiepunt. D66 heeft uiteindelijk de toezegging van het College gekregen dat er wordt gekeken of dit in passen is binnen het armoedebeleid. D66 wacht in spanning af.

Loes ten Dolle, raadslid D66 Winterswijk

Meer berichten