Ismaël Johannis (CDA Winterswijk)
Ismaël Johannis (CDA Winterswijk) (Foto: Danielle Carrière)

Raadpraat: Sterke samenleving

  Column

Ik ben Ismaël Johannis, 45 jaar en een geboren en getogen Winterswijker. Ik werk in de verslavingszorg en hou mij graag bezig met de bewegingen in de maatschappij. è
Wij als CDA streven naar een sterke samenleving. Maar wat betekent nou een sterke samenleving? Daar kan ik lang en breed over uitweiden.

Maar ik wil twee belangrijke punten uit het begrip Sterke Samenleving benoemen. Dat is de Onderlinge verbondenheid en het Zorgen voor elkaar. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat je persoonlijk, dus bij jezelf, een stukje individualisme opzij kan zetten… Voor een sterke samenleving heb je elkaar nodig. De sterken in de samenleving behoren de zwakkeren ook te helpen.
En nu weet ik niet of u bekend bent met het fenomeen Waardesysteem. Maar ik zal het kort uitleggen. Een waardesysteem is het samenhangend geheel van waarden van een individu, groep of samenleving. Een waardesysteem kan beschouwd worden als een zienswijze en manier van denken. Het is geen typologie die gebruikt kan worden om mensen in te delen. Bij een waardesysteem gaat het niet om wat mensen zeggen of doen, maar om de redenen dat zij dat doen, dat wil zeggen hun motivaties en drijfveren.

In een multiculturele samenleving als Winterswijk leven we samen met mensen met verschillende achtergronden en daardoor verschillende waardesystemen. Om elkaar beter te begrijpen is het belangrijk om goed met elkaar te communiceren. Bij goede communicatie is het de kunst om uit je waardesysteem te kunnen stappen. Proberen te begrijpen waarom iemand denkt zoals hij denkt. Het is dus voor een ieder hier in deze gemeenschap belangrijk dat je je verdiept in de medemens. Binnen mijn werk en ook binnen de politiek is multicultureel vakmanschap heel erg belangrijk. Ik sluit af met de woorden van TyPhoon! "Één wij staat sterker dan tien keer ik."

èIsmaël Johannis
(CDA Winterswijk)

Meer berichten