Peter Voogt (Groen Links)
Peter Voogt (Groen Links) (Foto: PR)

Raadpraat: Beroering rond kleiput

  Column

Het verondiepen van de kleiput heeft de nodige beroering veroorzaakt bij omwonenden. De gemeente is dan ook niet altijd handig opgetreden.

Bewoners uitten als kritiek:
- plannen werden gepresenteerd als natuurontwikkeling, terwijl het financiële voordeel leidend was.
- tegenstanders in de politiek werden monddood gemaakt wegens belangenverstrengeling (maar dat is pas van belang bij het stemmen in de gemeenteraad).
- een bezwaarprocedure werd vermeden met verwijzing naar 'natuurontwikkeling', maar er was tijdsdruk om schadeclaims te voorkomen.
- er werd inspraak georganiseerd over de gebiedsvisie, maar men mocht niet spreken over het verondiepen van de kleiput.
- sommige bewoners waren bang om een tegengeluid te laten horen "want straks heb ikzelf weer een vergunning nodig van de gemeente".
GroenLinks staat voor 'herkenbaar afwegen van belangen'. Dit vereist 'transparantie over achterliggende doelen' en 'ruimte geven aan tegengeluiden' in een 'open sfeer'. Dat had inderdaad beter gekund.

Met de extreem droge zomer vers in het geheugen dachten we: waarom de kleiput niet gebruiken als waterbuffer voor het sproeien van akkers en natuur? Met verondiepen verlies je een hoeveelheid water die goed is voor het vochtig houden van 100 hectare land. Daarmee voorkom je een schadepost van € 250.000,- aan verloren oogst. Maar de bufferfunctie speelde geen rol in de raadsdiscussie. GroenLinks heeft dit enkele keren aangekaart en zal er zo nodig een motie over indienen. Ook het Waterschap vindt dit een goed idee om te onderzoeken. Winterswijk is uniek in de Achterhoek met klei- en leemlagen die waterbuffering mogelijk maken. Uiteraard moet je dan ook kijken naar nadelige effecten van wisselingen in het waterpeil op de omliggende natuur. Dat is dan weer een kwestie van herkenbaar afwegen van belangen.

Peter Voogt (Groen links)

Meer berichten