Gedeputeerde Peter Drenth (r.) spreekt de boeren toe, Links de initiatiefnemers Henk Hoenink en Alfred Scholten. (Foto Lineke Voltman)
Gedeputeerde Peter Drenth (r.) spreekt de boeren toe, Links de initiatiefnemers Henk Hoenink en Alfred Scholten. (Foto Lineke Voltman) (Foto: )

Protesterende boeren na zalvende woorden gedeputeerde Drenth niet gerustgesteld

"Zoals het er nu uitziet heb ik een melkveebedrijf in bedreigd gebied, Ik zit tussen Natura 2000 gebieden het Wooldse Veen en de Bekkendelle in", vertelt Ruud Bus, melkveehouder in het Woold. "Als je binnen vier kilometer van deze gebieden je bedrijf niet meer mag houden, kan je wel opdoeken."

(door Lineke Voltman)

Woold - Donderdagochtend verzamelden zich meer dan honderd boeren met tractoren bij gebouw Juliana in het Woold om gehoor te geven aan de oproep van actiegroep Natura 2000 Winterswijk om te demonstreren tegen de maatregelen die moeten leiden tot minder uitstoot van stikstof. "Wij hadden gehoopt op 75 boeren maar het zijn er veel meer, een bewijs dat er veel onrust is omtrent de stikstofmaatregelen," is de reactie van initiatiefnemer Alfred Scholten op de grote opkomst.

In optocht en met veel getoeter rijden de tractoren even later naar het Wooldse Veen, waar twee toegangswegen worden geblokkeerd. Scholten: "We hebben voor het Wooldse Veen gekozen omdat daar momenteel door Natuurmonumenten herstelwerkzaamheden worden verricht in de zin van afplaggen vanwege de depositie van stikstof. Wij zijn tegen tegen deze werkzaamheden omdat veel projecten juist stil liggen en het afplaggen symptoombestrijding is."

Niet alleen boeren zijn ongerust maar ook loonbedrijven voelen de onzekerheid. Dat beaamt Hanko te Bokkel van het gelijknamige loonbedrijf, met wie ik mee mag rijden in een hakselaar naar het Wooldse Veen. "We hebben er zeker last van als de voorgenomen maatregel, dat er binnen een straal van vier kilometer van een natuurgebied niet meer geboerd mag worden, doorgaat."

Discussie
Gedeputeerde Peter Drenth merkt op tijdens de discussie, die volgt op een inleiding van Scholten, dat er absoluut geen sprake is van een maatregel die aangeeft dat binnen een straal van vier kilometer van een natuurgebied niet meer geboerd mag worden. "Dat zou in Gelderland betekenen dat we geen agrarische sector overhouden en ik kan me een Gelderland zonder boeren niet voorstellen. We staan echter wél voor een uitdaging, maar zoals het hier voorgesteld wordt is niet de lijn van de provincie."

Niet gerustgesteld
De aanwezige boeren zijn met deze mededeling zeker niet gerustgesteld. Drenth wordt regelmatig onderbroken in zijn verhaal met vragen, die vaak niet tot tevredenheid worden beantwoord. Op de vraag van Scholten om Winterswijk aan te wijzen als pilotgebied voor 'specifiek beleid' in plaats van een generiek beleid (voor iedereen in de sector dezelfde regels) kan Drent geen bevestigend antwoord geven, ''maar 'ik wil het wel aankaarten.''

Aan het eind van de bijeenkomst is de conclusie van mede-initiatiefnemer Henk Hoenink dat de provincie wel inziet dat landbouw en natuur hier makkelijk samen kunnen gaan, ''maar je weet niet hoe het landelijk beleid uiteindelijk gaat uitpakken.''

Meer berichten