Hans Tenbergen: "Ons werk zit er nu grotendeels op, we rekenen nu op de bevolking van Winterswijk!"
Hans Tenbergen: "Ons werk zit er nu grotendeels op, we rekenen nu op de bevolking van Winterswijk!" (Archieffoto)

Na 75 jaar eindelijk monument voor 95 Winterswijkse oorlogsslachtoffers WO-II

Er is veel over gepraat, lang over nagedacht maar na 75 jaar krijgt onze gemeente dan eindelijk een monument voor 95 Winterswijkse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Van verreweg de meeste slachtoffers zijn de namen nooit genoemd en dreigt hun lot vergeten te worden. De Stichting Monument 2020 wil dit met het oprichten het monument en het uitbrengen van een boekwerk met de verhalen achter de namen voorkomen. De kosten van het monument worden geraamd op 40.000 euro.

Winterswijk - De eerste stappen voor het monument werden gezet in februari. Daarna volgden veel gesprekken met allerlei partijen die met het monument te maken hebben, waaronder de gemeente. In mei werd de stichting Monument 2020 officieel in het leven geroepen onder het voorzitterschap van Hans Tenbergen die met zijn facebooksite Oud-Winterswijk heel veel volgers kent. Het stichtingsbestuur kent uitsluitend vrijwilligers en bestaat verder uit secretaris Gerard Venhuis, penningmeester Jan Hemink en tweede penningmeester Jan te Selle.

Volgens Tenbergen moest het stichtingsbestuur veel lastige hobbels nemen en het is voor hem dan ook niet zo vreemd dat een eerdere poging om een soortgelijk monument op te richten mislukte. "We zijn dan ook superblij dat het nu wel gelukt is. Vorige week zette de gemeente het sein op groen en nu kunnen we beginnen met het inzamelen van het geld dat we voor het monument nodig hebben."

Breed draagvlak
Volgens Tenbergen mag dat geen probleem opleveren. "We hebben bij de voorbereiding gemerkt dat we kunnen rekenen op een breed draagvlak binnen de Winterswijkse bevolking. Via onder meer de kranten en de sociale media gaan we de komende maanden de bevolking en het bedrijfsleven vragen om een bijdrage voor het realiseren van het monument."

Het monument komt links van het Joodse monument op het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein te staan en vormt een mooi geheel met de andere monumenten. Het zal op 31 maart 2020 onthuld worden. "Ons werk zit er nu grotendeels op, we rekenen nu op de bevolking van Winterswijk!"

Het bankrekeningnummer van de Stichting Monument 2020: NL 28 INGB 0009407352 Stichting Monument 2020. De stichting heeft de ANBI-status.

Meer berichten