Meester Maurice help met de planning voor de dag.
Meester Maurice help met de planning voor de dag. (Foto: Frank Sessink)

Toekomstgericht onderwijs op De Schakel; Het Schakelconcept

Winterswijk - Op De Schakel hebben ze de afgelopen twee jaar veel tijd en energie gestoken in het verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs. Zij vroegen zich hardop af waarom klassen van 28 kinderen met één leerkracht? Waarom zoveel aandacht voor wat nog niet lukt? Waarom hetzelfde menu voor de hele klas? Waarom de hele dag zitten en luisteren?

Maar ook, waarom krijgen kinderen niet meer ruimte om mee te kiezen? Waarom krijgen eigenheid en brede ontwikkeling niet alle aandacht? Waarom ligt de focus niet op verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen? En waarom krijgt elk talent niet dezelfde kans?

Op De Schakel vinden ze dat het niet gaat om ‘vullen van een vat’, maar om ‘ontsteken van vuur’. Zij vinden zelfkennis net zo belangrijk als kennis. Zij laten niet alleen ‘stof’ leren, maar geven stof tot nadenken, kinderen gaan op onderzoek uit. Zij zetten kinderen niet op de lopende band per leeftijd maar zien meerwaarde in het leren en ontwikkelen van jezelf met kinderen van diverse leeftijden.

Anders groeperen
Dat houdt in dat je kinderen anders moet groeperen. De traditionele groeperingsvorm stamt vanuit de tijd van de industriële revolutie. Leerlingen werden op leeftijd geselecteerd en bij elkaar gezet in reguliere klassen. Alle leerlingen kregen tegelijkertijd dezelfde leerstof aangereikt. Lopende band principe. Later werd er rekening gehouden met leerlingen die meer tijd nodig hadden om zich de leerstof eigen te maken. Meestal door extra instructie maar soms bleven leerlingen zitten om een leerjaar over te doen. Weer later werd er ook meer rekening gehouden met leerlingen die zich de leerstof sneller eigen konden maken. Soms door kortere of geen instructie en soms gingen deze leerlingen versneld door en sloegen een leerjaar over.

Op De Schakel werken ze nu in drie Schakelgroepen. De leerkrachten werken samen in een gedifferentieerd team. Schakel 12 (leerjaren 1 en 2). Schakel 35 (leerjaren 3, 4 en 5). En Schakel 68 (leerjaren 6, 7 en 8). De leerlingen werken in groepen van ongeveer 15 leerlingen en krijgen van meerdere leerkrachten les. Zij leren een planning maken en gaan naar het lokaal waar zij de instructie krijgen die bij hen past. Het Taallokaal, het rekenlokaal, het stiltelokaal of werkruimtes om zelfstandig aan je taak te werken.

Positieve ervaringen
De ervaringen van deze vorm van organiseren zijn erg positief. Ze leren nog steeds rekenen, taal, geschiedenis en noem maar op, maar er is meer ruimte voor maatwerk en een betere uitleg. Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Een belangrijke uitkomst voor leerlingen is dat ze leren samenwerken, ICT gebruiken en presenteren, en dat ze denkvaardigheden ontwikkelen, zoals leren-leren volgens Thinking for learning. Ze gebruiken de Kanjertraining om het sociaal-emotioneel te ondersteunen.

Klaar voor de toekomst
De maatschappij vraagt om ondernemende, nieuwsgierige en betrokken burgers. De Schakel wil de kinderen daarin begeleiden. Een mooie taak!

Zie ook www.de schakel-winterswijk.nl

Meer berichten