In de zomer zit de boomkikker overdag graag op bramen die op een zonnige plek staan.
In de zomer zit de boomkikker overdag graag op bramen die op een zonnige plek staan. (Foto: Jan Stronks)

VALA start 'poelenproject' voor zeldzame amfibieën

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) start een ‘poelenproject’ om het leefgebied voor zeldzame amfibieën te verbeteren. Ze zetten daarbij groots in op het betrekken en enthousiasmeren van grondgebruikers.

VALA is een agrarisch collectief waarvan de leden bestaan uit deelnemers aan de provinciale subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit jaar wil het collectief samen met agrariërs, particulieren en landgoedeigenaren een grote slag maken in het verbeteren van het leefgebied voor de boomkikker en de knoflookpad.

Achterhoek vormt belangrijk verspreidingsgebied
De Achterhoek is voor de boomkikker momenteel het belangrijkste gebied in Nederland. De knoflookpad komt nog maar op 40 plekken in Nederland voor, waarvan er twee in de Achterhoek liggen. “Reden genoeg dus om ons extra in te willen spannen voor deze zeldzame soorten, die zich ook nog eens goed thuis voelen in het agrarische cultuurlandschap”, zegt Yvette Ruesen, manager bij VALA. “Samen met onze leden zetten we ons al jaren in voor het beheer en de instandhouding van poelen en het omliggende leefgebied van amfibieën. Zo hebben we momenteel maar liefst 369 poelen in beheer. Met dit project willen we een flinke stap verder gaan.”

Samenwerking met grondgebruikers cruciaal
De vereniging heeft praktische brochures ontwikkeld, met onder meer uitleg over de optimale leefomgeving en waar en wanneer je elke soort door het jaar heen tegen kan komen. Alle leden van de VALA met een poel ontvangen deze brochure binnenkort per post, maar ze zijn voor iedereen gratis digitaal beschikbaar. “Onbekend maakt onbemind” zegt Yvette. “We willen mensen laten zien hoe bijzonder deze soorten zijn en vooral ook wat zij zélf kunnen doen om de leefomgeving voor zowel de boomkikker, de knoflookpad als de kamsalamander te verbeteren.”

Samen met Staring Advies gaat VALA zo’n 100 actuele, verlaten en potentiele leefgebieden van de boomkikker en knoflookpad inventariseren en in beeld brengen welke concrete inrichtings- of beheermaatregelen nodig zijn om het lokale leefgebied te optimaliseren. Jan Stronks, ecoloog Staring Advies en VALA: “De grondgebruikers in deze leefgebieden zijn cruciaal om echt iets voor deze zeldzame soorten te kunnen betekenen. Naast toestemming om op hun terrein te mogen inventariseren, gaat het er natuurlijk vooral om of mensen vervolgens ook open staan voor het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen. Dat gaat echt het verschil maken.” Dit inventariseren vindt deze zomer en voorjaar 2020 plaats. Eventuele beheer- en inrichtingsmaatregelen kunnen dan in het najaar of de winter plaatsvinden.

Poelencursus boomkikker
In september start VALA met een eerste cursus poelbeheer voor de boomkikker. Doel is daarbij vooral naar buiten te gaan: met eigen ogen zien hoe een goede poel voor deze soort er uit ziet en hoe een minder optimale poel verbeterd kan worden.

Meer informatie over het project, de brochures en kaartbeeld waar deze bijzondere amfibieën voorkomen staat op www.de-vala.nl/poelenproject. Ook vindt u hier meer informatie over het cursus aanbod van VALA.

Meer berichten