Komdienst: Wie is God toch?

Zondag 25 augustus is er weer een komdienst. Het thema is; Wie is God toch? In de dienst zal het gaan over het verhaal van Job. Een rechtschapen en onberispelijk persoon, een dienaar van God. Alles lijkt voorspoedig bij hem te verlopen tot hij, eerst zijn bezit en zijn familie en daarna ook zijn gezondheid kwijt raakt. En toch blijft hij trouw aan God.

Waarom doet God Job dit aan? En waarom doet God mee in de strijd tussen goed en kwaad? Wie is Hij toch in dit verhaal?

Ds. Wentink gaat ons in deze dienst voor. De muzikale medewerking komt van de PGW-band.

Namens de komdienstcommissie heten wij u van harte welkom om 19 uur in de Zonnebrinkkerk.

Meer berichten