Coördinator Jet van der Bos en buurtbemiddelaar Wilko Houwers bespreken een casus. Per jaar zijn er dat zo'n zestig. Ongeveer 70% wordt naar wederzijdse tevredenheid opgelost.
Coördinator Jet van der Bos en buurtbemiddelaar Wilko Houwers bespreken een casus. Per jaar zijn er dat zo'n zestig. Ongeveer 70% wordt naar wederzijdse tevredenheid opgelost. (Foto: Han van de Laar)

Buurtbemiddeling goede formule: 'Voorkomen dat probleem erger wordt'

"Hoewel we een hecht team van buurtbemiddelaars hebben, zijn er toch twee plekjes vrijgekomen, waarvoor wij mannelijke versterking zoeken", zo geeft coördinator Jet van den Bos met deze oproep te kennen. Buurtbemiddelaar Wilko Houwers: "Het is mooi om te doen, je leert er zelf ook veel van. Het heeft mij in ieder geval veel gebracht!"

(door Han van de Laar)

Winterswijk - Buurtbemiddeling bestaat in Winterswijk nu zo'n elf jaar en er zijn in de regel altijd ongeveer acht vrijwillige buurtbemiddelaars. Jaarlijks worden er ongeveer honderdvijftig buurtbemiddelingsgesprekken gevoerd.

Het gesprek begint bij buurtbewoner A die een probleem gemeld heeft. Na de intake door de coördinator worden er twee personen op de casus gezet. Het gaat dan vaak om geluidsoverlast, pesterijen, tuinperikelen, discriminatie en andere vervelende voorkomendheden. Na het gesprek bij A gaan de buurtbemiddelaars naar buurtbewoner B en wordt er ook neutraal naar het verhaal van B geluisterd.

Dan, soms een paar dagen later, wordt er gepolst of er bereidheid is om het probleem op te lossen. Is dat er, dan volgt een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein. Zo'n 70% van de problemen wordt op deze wijze opgelost, zonder dat de situatie verder escaleert.

Buurtbemiddelaar
Wilko: "Ik ben vanaf 2013 één van de vrijwillige buurtbemiddelaars en heb zo'n zes bemiddelingen per jaar gedaan, altijd samen met een andere buurtbemiddelaar. In het dagelijkse leven ben ik zelf mediator en coach. Door de trainingen, cursussen en de praktijksituaties ben ik zelf enorm gegroeid in het luisteren en meedenken met bewoners. Want wij lossen het probleem niet op, dat doet men zelf.''

De trainingen vind hij dan ook erg waardevol. ''Ik doe daar ook voordeel mee in mijn eigen werk- en privésituatie. Je leert te luisteren en dat is een kunst op zich. Je leert ook lichaamstaal te doorgronden.

Eveneens interessant zijn de casusbesprekingen die we met ons team maandelijks houden. Dan denk je er toch goed over na, hoe je met een bepaalde situatie zou omgaan en bovendien krijg je feedback op je eigen handelen."

Escaleren
Jet: "Een conflict begint altijd klein. Als er niets gebeurt, groeit het probleem en kan het escaleren. Daarom is het goed dat we er op tijd op af gaan. Dat conflicten worden opgelost, is niet alleen prettig voor de betrokkenen, maar ook wat betreft de kosten die zo worden bespaard. Denk bijvoorbeeld aan politie, justitie en gezondheidszorg in het geval één en ander uit de hand zou lopen. Na een maandje tot zes weken willen we ook even weten of het nog steeds goed gaat en nemen we weer contact op. Het is mooi om te horen als het ook zo is."

Profiel
Ter versterking van het team worden vrijwilligers gezocht die zich betrokken voelen om een bijdrage te leveren aan het prettig wonen en geïnteresseerd zijn in mensen. Op de site van Humanitas Oostelijke Achterhoek is meer te vinden over buurtbemiddeling. Eveneens kan informatie worden ingewonnen bij Jet van den Bos: email j.vandenbos@humantias.nl of telefoon 06 2207 1122.

Nieuwe medewerkers krijgen een basistraining en daarna wordt er zorg gedragen voor blijvende deskundigheidsbevordering. Tevens wordt ondersteuning geboden in de vorm van coaching en intervisie. Reiskosten worden vergoed.

Meer berichten