Een tiental leden van Helpgewoon met 2e van links Ester Bouma en 4e van rechts Hanneke Kuiper. (Foto: Sarah Huiskamp)
Een tiental leden van Helpgewoon met 2e van links Ester Bouma en 4e van rechts Hanneke Kuiper. (Foto: Sarah Huiskamp) (Foto: Sarah Huiskamp)

Helpgewoon Thuiszorg Winterswijk: 'Laagdrempelig en kleinschalig'

"Laagdrempelig en kleinschalig' zijn de kenmerken van Helpgewoon thuiszorg Winterswijk, een coöperatie die vorig jaar juli is opgericht in navolging van vele andere plaatsen in Nederland'', zeggen Hanneke Kuiper en Ester Bouma van Helpgewoon.

(door Lineke Voltman)

Winterswijk - "Enkele jaren geleden waren er al plannen voor. Na een voorlichtingsbijeenkomst voor alle thuiszorgmedewerkers, gehouden door coördinator Yvonne Vogt van het overkoepelende orgaan, bleven er uiteindelijk vier mensen over die de stap durfden te wagen. Want je geeft niet zomaar een baan op om in iets nieuws te stappen. Inmiddels zijn we in elf maanden uitgegroeid tot een coöperatie met vijftien leden, zoals de medewerkers worden genoemd, met op dit moment 71 cliënten."

Binnen de coöperatie werken de leden zonder directie en management. "Dit houdt wel in dat we alles zelf doen. Naast de thuiszorg bij cliënten hebben alle leden, die veelal bij andere thuiszorgorganisaties hebben gewerkt, buiten werktijd bepaalde taken, zoals planning, sollicitatiegesprekken, evaluaties en nieuwe cliënten ontvangen. Als het cliëntenaantal in de toekomst gaat stijgen, kunnen we ook deze taken gaan honoreren, maar zover zijn we nog lang niet", is de mening van Kuiper. "Iedere coöperatie bij Helpgewoon werkt vanuit een gezamenlijk gedeelde visie; kleinschalig werken met aandacht voor vakmanschap, recht vanuit het hart en met eerlijke tarieven. Door te werken vanuit deze kleinschaligheid kunnen we onze aandacht volledig richten op onze cliënten."

Gemeente voert gesprek
Thuiszorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zodat het eerste gesprek met de cliënt wordt gevoerd door de gemeente (het 'keukentafelgesprek). Bij goedkeuring wordt de aanvraag doorverwezen naar een thuiszorgorganisatie, zoals Helpgewoon. De gemeente maakt ook de binnengekomen gelden over aan de coöperatie, die de financiële afwikkeling verzorgt.

Bouma: "Onze inzet is om iedere cliënt een vaste hulp te geven, zodat ze niet steeds met nieuwe mensen te maken hebben. Onze leden komen veelal uit de zorg maar het is niet per se noodzakelijk. Iedereen die vanuit het hart en met plezier werkt is bij ons welkom, we hebben grote behoefte aan collega's, zodat we aan alle aanvragen kunnen voldoen."

Wat vinden Kuiper en Bouma het voordeel van werken in een coöperatie? "De eerder genoemde kleinschaligheid en laagdrempeligheid. We hebben niet te maken met directie of management. We regelen alles zelf en komen we er niet uit dan kunnen we ons altijd wenden tot onze coach Yvonne Vogt. We hebben veel steun aan haar en daarnaast is zo ook altijd aanwezig bij onze tweewekelijkse vergadering."

Meer informatie: thuiszorg-winterswijk@helpgewoon.nl of 06 - 204 579 76.

Meer berichten