Vlnr: Heleen Nijweide en Wilma Wiggers (Wadd’nvakanties) en de PABO-studenten Sharon Bronsvoort en Anouschka Hietkamp. (Foto Betty Wassink)
Vlnr: Heleen Nijweide en Wilma Wiggers (Wadd’nvakanties) en de PABO-studenten Sharon Bronsvoort en Anouschka Hietkamp. (Foto Betty Wassink)

Kamp Wenters verder met hulp PABO

"We zijn heel blij met de extra handen." Bestuurslid Wilma Wiggers van de stichting Wadd'nvakanties was enigszins verrast over het animo onder PABO-studenten om een week mee te gaan naar Kamp Wenters op Vlieland. "Binnen een maand was er een groep van tien studenten, die graag willen meewerken aan de Vlielandweken."

(door Betty Wassink)

WINTERSWIJK - Vrijdag zijn de eerste groepen van de openbare basisscholen (SOPOW) vertrokken naar Vlieland voor de eerste van vier kampweken voor de groepen acht. Vorig jaar werd – onder andere na protest van ouders - het besluit van de stichting Wadd'nvakanties om de Vlielandweek in te korten van acht naar zes dagen, teruggedraaid.
Om de traditie van acht dagen Kamp Wenters op Vlieland voort te kunnen zetten, is gezocht naar assistentie voor de leerkrachten. Wilma Wiggers: "Kamp Wenters is heel leuk, maar het zijn wel intensieve, soms zware dagen. Met wat extra handen wordt het allemaal net iets gemakkelijker."

De vraag voor ondersteuning werd neergelegd bij de PABO in Doetinchem, waarop enthousiast werd gereageerd. Er is door de PABO een module ontwikkeld, gericht op natuur en biologie, waar studenten studiepunten mee halen. Anouschka Hietkamp is een van de studenten die mee gaan op kamp. "Kamp Wenters op Vlieland is nu gekoppeld aan de vakspecialisatie-module waarbij de studieopdracht wordt uitgevoerd in de natuur op Vlieland en dat is toch echt anders dan in de stageklas."

Verantwoordelijkheid
Net als haar medestudent Sharon Bronsvoort, vindt ze het een unieke kans om in een bijzondere setting te kunnen werken met een groep kinderen, die ze nog niet kent. "Het is het oefenen van een stukje verantwoordelijkheid in de praktijk, waarbij er een hele week, 24 uur daags, beroep wordt gedaan op je professionaliteit. Als studenten kunnen we ons breder oriënteren. Zo'n kampweek is niet standaard, waardoor je op een andere manier met de studieopdracht aan de slag kan. We maken de kampweek van begin tot eind mee en sluiten het ook samen met de kinderen en leerkrachten af. Dat heeft echt meerwaarde."

Kans
Wilma Wiggers, coördinator voor de PABO-studenten en kamphoofd op Vlieland: "We hebben de studenten uitgenodigd en bijgepraat over Vlieland tijdens een bijeenkomst bij OBS De Schakel. Enkelen, zoals Sharon Bronsvoort, zijn zelf ook als Winterswijkse basisschoolleerling naar Kamp Wenters geweest en daardoor extra enthousiast." Sharon beaamt dat. "Zo'n kampweek is echt van grote betekenis, ook voor later. Er ontstaan ook vaak nieuwe vriendschappen." De vierdejaars studenten gaan in koppels van twee of drie beurtelings een week mee. "Het is ook een mooie kans om nader kennis te maken met mogelijk voor ons nieuwe collega's."

kampwenters.nl

Meer berichten