Foto: Annemieke Kok

'Wij houden van experimenteren en onze kennis te delen'

Winterswijk - In het Woold runnen Alfred en Lianne Scholten-Oonk een melkveebedrijf met 160 koeien. Om kennis en ervaring op te doen met het efficiënt omgaan met meststoffen, nemen zij deel aan kenniskringen en pilots van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Samen vertellen ze hoe ze werken aan het mooie bedrijf, met aandacht voor mens en milieu.

"Ons bedrijf kent een lange familiegeschiedenis. Sinds 1956 is het in eigendom van mijn familie en in 2008 hebben wij het overgenomen", vertelt Lianne. "Vanaf dat moment hebben we flink geïnvesteerd met de aankoop van drie melkrobots en een automatisch voersysteem. Daardoor kunnen we het bedrijf met ons tweeën blijven runnen en toch uitbreiden. De automatisering is ook prettig voor onze koeien. Vanaf zeven uur gaan de deuren open en kunnen ze zelf kiezen wanneer ze naar buiten gaan, voer willen en gemolken willen worden. Het is helemaal aan de koe."

Kennis delen
"Binnen ons bedrijf vinden we twee onderwerpen belangrijk: werken aan schoon drinkwater en een vruchtbare bodem", vervolgt Alfred. "Vanuit Vruchtbare Kringloop Achterhoek zetten we ons in met diverse kenniskringen en pilots, waarbij wij onder andere samenwerken met Vitens en De Marke. Om te weten wat mijn land nodig heeft, heb ik vijf meetpunten om het grondwater te meten op nitraat. Afhankelijk van de metingen passen we de bemesting daar op aan, wat efficiënter is. In 2000 hebben we meegedaan met de Pilot Meervoudig duurzaam landgebruik. Veel van de aspecten die we toen deden, zien we weer terug in nieuwe plannen voor duurzame landbouw en biodiversiteitsherstel. Ik hoop dat de kennis die toen is opgedaan gebruikt wordt, zodat niet telkens het wiel opnieuw wordt uitgevonden."

Proefondervindelijk
"We houden ervan om te experimenteren, via de gezamenlijke pilots en ook op eigen initiatief. Sinds een paar jaar zet ik de mais bijvoorbeeld niet meer in lange rijen, maar in ruitvorm. Hierdoor kan de mais beter wortelen en meer meststoffen opnemen, waardoor er minder uitspoelt naar het drinkwater. Samen met de Universiteit van Wageningen hebben we het resultaat beoordeeld. De opbrengst is 5% hoger, maar het zaaien van de mais is 30 tot 35 euro per ha duurder. Het land is echter veel eerder dicht van boven, waardoor we minder bestrijdingsmiddelen hoeven te gebruiken. Ieder jaar gebruik ik 5% minder en volg ik wat er gebeurt. Inmiddels zit ik op 30% minder bestrijdingsmiddelen. Zo wordt het win-win, voor de portemonnee en voor de natuur."

Bedrijfsspecifiek beleid
"Als bedrijf lopen we er voortdurend tegenaan dat we in Nederland generiek beleid voeren. Dat vinden wij vreemd, omdat de omstandigheden overal anders zijn. De kostprijs van onze melk ligt bijvoorbeeld 1 cent hoger ten opzichte van een boer in de polder. Vanwege de kleinschaligheid van ons landschap kunnen we hier nou eenmaal net iets minder efficiënt werken dan in de polder. Als we dit soort zaken belangrijk vinden, is het beter om het beleid bedrijfsspecifiek te maken."

Biodiversiteit
"We moeten in Nederland af van het derogatiebeleid. Dat wringt namelijk met het biodiversiteitsbeleid. In 2013 zijn we 24ha grond gaan beheren van Landgoed Kreil. Op deze grond rust de bestemming agrarisch natuurbeheer. Daar staat onder meer botanisch hooiland, graan en wintergerst. Dat dient als voer voor onze koeien en past op zich goed bij ons bedrijf. We hebben er echter een aparte akkerbouw-tak voor op moeten richten. Binnen het derogatiebeleid is namelijk bepaald dat 80% van de grond grasland moet zijn. De overige 20% heeft een melkveehouder echter nodig om mais voor de koeien te kunnen verbouwen. Op die manier geef je geen ruimte voor een perceel met bijvoorbeeld graanachtigen of luzerne, wat beter zou zijn voor de biodiversiteit. Het zou dus goed zijn als op 10 of 15% van het grasland andere gewassen verbouwd mogen worden."

Dialoog is nodig
Aan het einde van het gesprek geeft Lianne aan dat de boeren zelf goed weten wat er speelt, maar dat het te lang een afgesloten wereld is geweest. "Wij treden naar buiten met open dagen en onze facebookpagina. Daarnaast hebben we sinds 15 jaar een melktap, waar mensen voor 1,50 euro een liter melk kunnen tappen. Als je in gesprek bent, merk je hoe weinig mensen weten van een boerenbedrijf. Dat geldt voor consumenten, natuurorganisaties en zelfs voor overheden. We moeten echt veel meer met elkaar de dialoog voeren. Een boerenbedrijf wordt gedreven vanuit de maatschappij. Daar ligt dus ook de sleutel als het anders moet."

Tekst: Gelderse Natuur en Milieufederatie, interview is gemaakt voor de serie Stoere Boeren (www.gnmf.nl/stoereboeren)

Meer berichten