Arresveld es
Arresveld es

Bezorgde buurtbewoners starten actie tegen zonneparken op waardevol landschap

Winterswijk - ''Help ons te voorkomen dat de gemeente waardevol landschap in een té vroeg stadium opgeeft voor de bouw van zonneparken!" Met die boodschap probeert een groep bezorgde buurtbewoners aandacht te vragen voor het beleid van de gemeente Winterswijk inzake de aanleg van zonneparken.

Aanleiding is het voornemen van projectontwikkelaar Solarcentury om een grootschalig zonnepark van circa 26.000 zonnepanelen op ongeveer 7 ha te realiseren op een stuk waardevol landschap, namelijk het Arresveld. Dat is het open gedeelte langs het fietspad van de Morgenzonweg naar het Rommelgebergte. Aan weerszijden komen er dan zonnepanelen die met een hekwerk omheind moeten worden.

Een van de initiatiefnemers van de actie, Norbert Olthof, benadrukt: 'Wij zijn niet tegen zonneparken! En wij begrijpen ook goed waarom Winterswijk West aantrekkelijk is voor projectontwikkelaars. Daar ligt namelijk het transformatorstation waarop de zonneparken aangesloten moeten worden. Als je dicht bij zo'n transformatorstation zit, bespaar je enorm veel kosten. Maar moet dat financiële voordeel voor projectontwikkelaars betekenen dat je als gemeente waardevol landschap opgeeft?"

Wilma Leeuwenburgh vult aan: "Dat dreigt nu te gebeuren met het Arresveld, een es die eeuwenlang ongemoeid is gelaten. Een stuk gezichtsbepalend landschap, grenzend aan natuurgebieden als het Rommelgebergte, scholtengoed Groters en landgoed Mentink. Er lopen wandel- en fietsroutes doorheen en het is voor veel mensen een uitlooproute."

Landschapswaarde
Over het beoogde zonnepark heeft Arjan van Unnik namens meer dan 70 omwonenden ingesproken in de raadsvergadering van 28 maart. "Onze zorg is dat de gemeente onvoldoende inzet op de redelijke mogelijkheden om zowel duurzaamheidsdoelen te halen als landschap te sparen. Het Arresveld is in het beleidskader van de gemeente aangemerkt als 'Nee, tenzij…' gebied. Het 'tenzij' slaat op de 'meerwaarde' van de zonneparken in dergelijke gebieden. Die meerwaarde bestaat bijvoorbeeld uit participatie in het zonnepark door omwonenden, of een andere vorm van (financiële) bijdragen. Maar volgens ons is de huidige landschapswaarde vele malen hoger dan de financiële compensatie voor omwonenden. Voor die compensatie blijkt overigens weinig belangstelling. Wij pleiten ervoor dat de gemeente kijkt naar andere opties vóór zij waardevol landschap opgeeft. Kijk wat de mogelijkheden zijn voor zonnepanelen op de vuilnisbelt, op daken (huizen, bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen), bij industrieterreinen, en vooral ook op de minder gevoelige landschappen waar betrokkenen wél meerwaarde zien. Als de gemeente bereid zou zijn de regie te nemen, zou zij projecten kunnen combineren in de minder kwetsbare 'Ja, mits…' gebieden. Die gebieden liggen misschien verder van het transformatorstation af, maar door kosten te delen (en door landelijke subsidies) kunnen die projecten toch financieel aantrekkelijk zijn voor ontwikkelaars."

Van Unnik zou graag zien dat de gemeente de aanbevelingen van de Energietafel respecteert en ook aandacht besteedt aan de technische haalbaarheid en consequenties van de aanleg van een groot areaal aan zonneparken. Hij gaat binnenkort in gesprek met verschillende raadsfracties.

Petitie tekenen
Ook Piet Hoekstra maakt zich zorgen: "Het college van B&W mag op basis van het beleidskader dat in december 2018 is vastgesteld, op eigen gezag een handtekening zetten onder projecten als deze. Zij hanteert daarbij (nu) het uitgangspunt: zo snel mogelijk' en niet 'zo goed mogelijk'. Dat wringt met wat ook in het beleidskader staat: 'Een eenmaal verdwenen landschapselement is niet (eenvoudig) meer terug te krijgen."

Olthof besluit: "Met een petitie op https://petities.nl/ (zoek op Winterswijk) kunnen mensen hun steun aan deze actie betuigen, die bedoeld is om de gemeente te bewegen waardevol landschap zoals het Arresveld niet meteen al vol te leggen, maar eerst naar alternatieven te kijken. Wij zeggen: stel de beslissing over waardevolle locaties een aantal jaren uit, en beoordeel dan opnieuw of het echt (nog) nodig is. Voorkom dat waardevol landschap te vroeg, en achteraf wellicht onnodig, opgegeven wordt."

Meer berichten