Foto: Lineke Voltman

Bomen Schrieverspad krijgen weer lucht

"Er is flink gesnoeid aan de bomen langs het Schrieverspad op landgoed Kotmans in Miste, maar dat moet ook om ze genoeg ruimte te geven om te groeien", zeggen Henk Berenschot en Gerard Uwland, respectievelijk voorzitter en secretaris van de vorig jaar opgerichte Stichting Schrieverspad.

(door Lineke Voltman)

Winterswijk - Het Schrieverspad is een project van de Dialectkring Achterhook en Liemers en Berenschot. "Wijlen Henk Krosenbrink kwam met het idee om op het landgoed bomen te planten voor personen die actief het dialect hebben uitgedragen of nog doen. In 2004 zijn langs de paden de eerste 15 bomen geplant en elk jaar komen er zo'n twee tot drie bij. Inmiddels staan er nu 66 inlandse bomen voorzien van naamplaatjes."

Vorig jaar augustus is de Stichting opgericht. Berenschot: "Ik voel me verantwoordelijk voor de bomen, ze moeten goed onderhouden worden maar vanwege mijn leeftijd kan ik het dat niet meer alleen doen en ik vindt het noodzakelijk dat ook in de toekomst het onderhoud gewaarborgd is. In februari heeft een grote onderhoudsbeurt plaatsgevonden door zowel professionals als vrijwilligers. Daarvoor hebben we subsidie aangevraagd bij het SBNL Natuurfonds".

Cheque
Om hiervoor in aanmerking te komen heeft Berenschot samen met Diana Abbink, penningmeester van de stichting, een presentatie gemaakt met foto's van het Schrieverspad. "In kasteel Vorden kregen we dinsdag 26 februari een cheque van 4.000 euro (75% van de kosten) uit het 'Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldewey Fonds' dat door het SBNL Natuurfonds beheerd wordt. De cheque werd uitgereikt door de rentmeester van het fonds, Maaike Brasz-Kaarsgaren."

ANBI
Volgens Uwland krijgt de Stichting Schrieverspad binnenkort de ANBI-status - dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling - van de belastingdienst. Giften aan dergelijke instellingen zijn aftrekbaar.

Meer berichten