Kinderen vermaken zich opperbest met de tafels vol Lego en andere leuke bouwmaterialen Foto: Han van de Laar

Drukbezochte Bouwdag Rotary: 'We gaan voor drie racerunners'

"In Winterswijk zijn nog geen racerunners. Wij gaan er met de opbrengst van deze Bouwdag drie aanschaffen," geeft Selma Hannink-Van Ommen van de Rotary Club Winterswijk aan. "De racerunner is een hulpmiddel om te lopen en te rennen. Speciaal voor kinderen met een lichamelijke handicap. We geven deze in bruikleen en in beheer aan atletiekverenging Archeus. Sportverenigingen, scholen en instellingen met kinderen die aangepast moeten sporten, kunnen die gebruiken. Ook kunnen ouders proberen of het wellicht iets voor hun kind is om de racerunner zelf aan te schaffen."

(door Han van de Laar)

Winterswijk – De racerunner wordt vooral gebruikt door mensen met verschijnselen van sclerose, spierdystrofie, artritis of schade aan de hersenen die het evenwicht en de coördinatie negatief beïnvloeden. De racerunner is zo ontwikkeld dat kinderen deze kunnen gebruiken op sintelbanen, schoolpleinen, trottoirs en wandelpaden. Het stimuleert de motoriek en de coördinatie van gehandicapten. De bike geeft steun aan de romp en aan het bekken. Het zadel heeft een stabiliserende functie en door te zitten worden de benen ontlast.

Voor het vijfde jaar organiseerde de Rotary afgelopen woensdag in Theater de Storm een bouwdag voor kinderen. De opbrengst is voor een goed doel. Zo werd er in eerdere jaren onder meer geld ingezameld voor speeltoestellen op het AZC en voor Pax Kinderhulp. Bij de vorige edities bestond het bouwmateriaal uit Lego. Dit jaar is het uitgebreid met diverse andere materialen zoals Duplo, Kapla, Knexx en Twickto. Daarvoor was de hulp nodig van Top 1 Toys. Fabrikanten stellen de materialen alleen beschikbaar via een winkel waarmee ze samenwerken.

Selma: "Ik denk dat er zo'n 300 kinderen zijn gekomen om te bouwen en ook zo'n 150 volwassenen. Deze hebben zich vermaakt met rondkijken of met het zelf meedoen. We kunnen weer tevreden terugkijken, ook wat de opbrengst betreft!"

Wedstrijdjes
Er waren speciale wedstrijdjes waar de kinderen aan mee konden doen. Bijvoorbeeld zes ronden drie kwartier lang iets moois bouwen van lego. Tevens kon er geraden worden hoeveel legostukjes er in een grote pop zaten en verder was er een wedstrijd om van Kapla plankjes in één minuut de hoogste toren te construeren. Voor de winnaars waren er steeds leuke prijsjes.

Naast de drie runnerbikes die samen met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind aangeschaft worden, is ook de speelgoedbank Oost Achterhoek ondersteund. Bezoekers aan de bouwdag konden speelgoed inleveren dat nog compleet en speelbaar was. Aan het einde van de middag werd een auto vol met speelgoed naar de Speelgoedbank gebracht. Klaar om uitgedeeld te worden aan kinderen die niet zoveel hebben. De Rotary organiseert in de regel drie keer per jaar iets voor het goede doel. Dat is naast de bouwdag, het haringhappen en een kerstactiviteit.

rotarywinterswijk.nl

Meer berichten