Foto: PR

Raadpraat (D66): Lef & transparantie

Vorig jaar maart waren de verkiezingen. De Winterswijkse gemeenteraad ging een lang onderhandelingsproces in, maar in juli was er dan eindelijk een college gevormd. Destijds hield ik mijn maidenspeech over openbaarheid bij de coalitieonderhandeling. Nu een korte zeven maand verder is het college al omgevallen en vinden er nieuwe onderhandelingen plaats.

Ook nu, bij deze nieuwe onderhandelingen, roept D66 de partijen wederom op de coalitieonderhandelingen in de openbaarheid te voeren. Natuurlijk snappen wij dat dit wat lastig kan zijn voor de partijen, maar als je de inwoners wil bedienen ga je voor openbaarheid. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen kunnen dan goed zien wat de inzet van de partijen is in de onderhandelingen. Wat geven ze weg en wat halen ze binnen? Daaraan kunnen inwoners zien welk deel van de verschillende verkiezingsprogramma's wel en niet gerealiseerd kunnen worden en vooral waarom dit zo is.
Besturen kun je niet alleen, daarvoor is samenwerking met meer partijen nodig en dus kan geen enkel programma geheel worden gerealiseerd. Voor de inwoner is het nu vaak volstrekt onduidelijk hoe verschillende verkiezingsprogramma's tot één coalitieakkoord uit-onderhandeld worden. D66 vind het dan ook de taak van de politiek om de inwoners bij de onderhandelingen van een coalitieakkoord te betrekken, zij hebben immers gestemd op één partij, met één programma en niet op een coalitie van meer partijen Daarnaast gaat het uiteindelijke coalitieprogramma alle inwoners van Winterswijk aan en geeft dit de mogelijkheid om als inwoner de overheid beter te kunnen controleren.

D66 wil graag lef en transparantie zien bij de partijen die in de coalitieonderhandelingen zitten. Je zou openbare onderhandelingen kunnen faciliteren door de onderhandeling plaats te laten vinden in de raadzaal. Ik zou het enorm toejuichen als zij dit lef nu weleens zouden tonen en gaan voor de openbaarheid, al is het al om de kloof tussen de inwoners en politiek te verkleinen.

Loes ten Dolle, Fractievoorzitter D66 Winterswijk
Ltendolle@winterswijk.nl

Meer berichten