Arjan van Unnik

Arjan van Unnik vertelt over Energietransitie in de Achterhoek

Winterswijk/Lichtenvoorde - IVN en KNNV Oost-Achterhoek houden op woensdag 13 februari een thema-avond over de energietransitie in de Achterhoek. Spreker: Arjan van Unnik.

Belangrijke vragen komen voorbij op deze avond:Hoe krijgt u uw huis energieneutraal, welke methoden zijn er en wat is wel of niet redelijk haalbaar? Van Unnik spreekt hier met kennis uit eigen ervaring, want hij bouwde zelf zijn energiezuinige huis, en zou dat met de kennis van nu anders doen om tot een geringere CO2-uitstoot te komen.Vervolgens kijken we naar de hele regio: moeten we energieneutraal zijn of is de grootst mogelijke reductie van de CO2-uitstoot toch een verstandiger en meer duurzame doelstelling? Welke problemen verwachten we bij het transporteren van elektriciteit van zonnevelden en windmolens bij overschotten (in de zomer, als we niet verwarmen) en tekorten (in de winter, als de kachel of warmtepomp staat te loeien). Hoe staat het met de mogelijkheid om energie op te slaan? Hoe staat het met de kosten van de benodigde maatregelen, opwekinstallaties etc. in verhouding tot beschikbare subsidies? Wat is voor onze regio wel of niet haalbaar?

Arjan van Unnik zal veel met cijfers aantonen. Dit belangrijke debat zal niet alleen gevoerd worden met slogans over nut en noodzaak van de energietransitie, maar ook met praktische hedendaagse kennis van zaken.

De thema-avond vindt plaats in Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde.Aanvang: 20.00 uur, einde 22.00 uur.Kosten: voor leden van KNNV of IVN €3,-, niet leden €5,-.

Meer berichten