Verantwoord Stoeien gaat beginnen in Winterswijk

Winterswijk - Thuis, op het schoolplein, overal waar kinderen zijn wordt gestoeid. Ze stoeien met hun ouders, verzorgers of met elkaar. Stoeien is een spel van wederzijds grenzen verkennen en verleggen, zowel geestelijk als lichamelijk, zowel bij jezelf als bij de ander. Het is een bewegingsleer die dicht tegen het judo aanleunt en nastreeft dat kinderen lekker in hun vel zitten, dat kinderen zoveel zelfvertrouwen hebben dat ze voor zichzelf kunnen opkomen.

Wat is het doel van verantwoord stoeien? Stoeien nodigt uit, daagt uit en herbergt een groot aantal motorische grondvormen van bewegen die spelenderwijs getraind kunnen worden: duwen, trekken, heffen, dragen, draaien, slepen, hinken, schuiven, rollen en balanceren. Er wordt veelzijdig bewogen. Dat wil zeggen dat het kind veel bewegingservaringen opdoet die zinvol zijn. Zowel van motorische en cognitieve als van sociaal-emotionele aard. Als de bewegingsopdrachten net als de spelregels optimaal zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind, kan ook het lichaamszelfbeeld van het kind gunstig worden beïnvloed. Het kind leert zichzelf beter kennen.

De lessen worden gegeven door Peter de Jeu, bedenker en ontwikkelaar in 1992 van het Verantwoord Stoeien en Marie-Louise van Schaik, ontwikkelaar en administratieve zaken.
Verantwoord stoeien heeft bewezen dat deze gedeelde verantwoordelijkheid negatief en agressief gedrag bij kinderen doet afnemen. Kinderen met een geschonden vertrouwen zullen juist in de beginfase erg geremd zijn aan stoeiactiviteiten deel te nemen. Een goede leerstofkeuze en pedagogische benadering heeft echter al velen hernieuwd vertrouwen geschonken. Immers, stoeien doe je niet alleen. Je doet het samen. Het is letterlijk jezelf durven geven en toevertrouwen aan de ander. Alleen als er vertrouwen is, is het uit evenwicht gebracht worden niet iets dat ten koste van alles moet worden voorkomen. Daardoor krijgt het spel een meer ontspannen karakter waarin een kind zich veilig kan voelen.

Verantwoord Stoeien is ingezet op basisscholen voor onhandelbare klassen of groepen die chemie miste en het daardoor (bijna) onmogelijk was om een musical te gaan doen. Voortgezet onderwijs, integreren in een nieuwe klas of een begin maken met zelfverdediging, speciaal onderwijs, oa TOS school voor kinderen met een taal en ontwikkelingsstoornis. Ook jeugdzorg heeft met een groep kinderen Verantwoord Stoeien gedaan. Ook is Verantwoord Stoeien gebruikt als tool binnen (top) sport.
''Wij hopen ook in Winterswijk veel kinderen (en hun ouders) blij te maken met Verantwoord Stoeien. Verantwoord Stoeien kan al vanaf dat een kind begint te lopen en wil gaan ontdekken. Zo spoedig mogelijk hopen we gymzalen te huren en te starten met kinderen en ouders kennis te laten maken met Verantwoord Stoeien en voor de allerjongsten een Stoeiplein neer te zetten. Houd facebook Verantwoord Stoeien Winterswijk in de gaten. Daar zal bekend worden gemaakt wanneer en waar de start is.''
Meer informatie via verantwoordstoeien@gmail.com
Ook scholen die meer informatie willen of Verantwoord Stoeien iets voor hun is mogen mailen.

Meer berichten