Reinoud Wentink
Reinoud Wentink (Foto: PR)

Reinoud Wentink nieuwe voorganger Groenlo en Winterswijk

OOST GELRE/WINTERSWIJK – Met het afscheid van dominee Fransien van Keulen zocht de Protestantse Gemeente Winterswijk een nieuwe predikant. Ook de Groenlose Hervormde Gemeente bleek op zoek. Deze twee kerken hebben gezamenlijk een nieuwe voorganger gevonden in de persoon van de 62-jarige Reinoud Wentink die op 13 januari zijn intrededienst houdt in de Jacobskerk te Winterswijk.

Reinoud Wentink is een Achterhoeker. Geboren als boerenzoon in Dinxperlo in een groot gezin hielp hij mee in het bedrijf. Na een carrière van bijna dertig jaar in het onderwijs, besloot hij theologie te studeren. Sinds tien jaar is hij predikant in Drenthe en besluit nu terug te gaan naar zijn 'roots': de Achterhoek. Wentink: "Ik spreek de taal en ken de volksaard. Het 'noaberschap' en de gemoedelijkheid zijn mooie eigenschappen."

Een predikant kent twee kenmerken: hij is de herder die zorgdraagt voor de kudde en de leraar die zijn gemeente uitleg geeft. Met zijn carrière als docent lijkt het logisch dat Wentink meer leraar als herder is. "En toch heb ik mij gespecialiseerd in het pastoraat, ik wil meeleven met de mensen." Maar hij buigt niet met iedereen mee. "Ik wil ook mensen een spiegel voorhouden. Soms is tegengas geven meer helpend dan alleen een schouder zijn om op uit te huilen."

Kijk op kerk
Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in december 2018 dat dagelijks 267 leden zich uitschrijven uit de kerk. "We staan behoorlijk aan de rand van de samenleving," erkent Reinoud Wentink. Hij noemt als oorzaken de vergrijzing, individualisering en economische invloeden. "Ik noem het de economie van het nooit genoeg: dat je nooit tevreden mag zijn en meer wilt." Anno 2019 zoekt Wentink verbinding: "Ongeacht van welke stroming we zijn, we zijn christenen. Kerkmuren zijn slechts gebouwd door mensen, wij moeten over die muren heenkijken, of ze afbreken", aldus de leraar in hem.
De toekomst ziet hij ondanks alles als hoopgevend. "De geschiedenis toont aan dat er elke eeuw een opleving van het geloof is. We zien een afname van het aantal protestantse leden, maar een toename van andere uitingsvormen. We weten niet altijd hoe we de mensen kunnen bereiken, maar laten we het vooral op allerlei manieren proberen. Als je niks doet, leidt het zeker tot niks."

Groenlo en Winterswijk
Dominee Wentink zal voorgaan in de Hervormde Gemeente Groenlo en de Protestantse Gemeente Winterswijk. In Groenlo neemt hij het pastoraat op zich, in Winterswijk heeft hij de taak samen te werken met de burgerlijke gemeente en andere geloofsgemeenschappen.

Intrededienst
Aanstaande zondag, 13 januari, is om 14:30 uur de 'dienst van verbintenis en intrede' in de Jacobskerk te Winterswijk, waarvoor een ieder van harte is uitgenodigd.

Meer berichten