Open brief Aktiegroep Behoud Kleiput

Open brief van de Aktiegroep Behoud Kleiput (ABK) in antwoord op de column van Henk Jan Tannemaat in de Winterswijkse Weekkrant van 4 december.

Zoals de heer Tannemaat eerder gezegd heeft kan hij heel goed met verschillende petten zijn werk doen, maar nu heeft hij wel een veel te grote op gehad, zo groot dat die zijn ogen bedekte. Tannemaat lijkt blind voor wat er werkelijk gebeurt. Zoals hij niet wil oordelen kan hij wel heel goed veroordelen.

Wij van ABK (Aktiegroep Behoud Kleiput) hebben het door Tannemaat genoemde spandoek aan de kerk gehangen, net als later aan het gemeentehuis. ABK is een geheel politiek onafhankelijke actiegroep die zijn hart heeft gegeven aan de kleiput in zijn huidige vorm.

Het verondiepen met licht verontreinigde grond heeft zowel de SP als ABK naar buiten duidelijk gecommuniceerd. En níet, zoals Tannemaat zegt, met zwaar verontreinigde grond. Als de inwoners van Winterswijk geïnformeerd zouden zijn geweest en de politieke partijen het verondiepen in hun verkiezingsprogramma hadden gehad, zou er wellicht een heel andere kijk op de politieke partijen en herinrichting en natuurontwikkeling omgeving kleiput zijn geweest.

Weliswaar is de SP de petitie gestart op internet met een tekst waarvan niets is gelogen. ABK heeft de kleiput en de buurt van de kleiput in zijn hart gesloten. De overlast die de omwonenden ondervinden van de vrachtbewegingen zijn met geen pen te beschrijven.

Voor alle acties die zijn gedaan is ABK verantwoordelijk: twee keer op zaterdag in het centrum om handtekeningen te verzamelen, ingesproken tijdens een raadsvergadering, spandoek aan de kerk en spandoek aan het gemeentehuis. Ook is ABK diverse keren bij het verondiepen wezen kijken. Waar trouwens ook plastic zakken, grote stukken landbouwplastic, beton met  het betonijzer er nog aan, straatklinkers en ijzeren palen tussen uitstaken, waar dus ook foto's van zijn gemaakt.

En ja, er zijn contacten met de SP. Maar alle acties die Tannemaat beschrijft komen uit de koker van de ABK. Van welke onwaarheden, dus leugens, kan Tannemaat ABK op haar Facebookpagina betichten. CDA heeft ABK uitgenodigd om in gesprek te gaan. Heel laf van Tannemaat om in de krant zonder enige vorm van verweer een column te zetten waarin hij - zoals hij het noemt - de leugens vertolkt.

VVD, CDA, PvdA en dan met name WB kunnen dus geen kritiek verdragen. 2121 handtekeningen zijn aan wethouder Wim Elferdink overhandigd, een motie van de plaatselijk D66 en GroenLinks wordt in de wind geslagen. Ook een motie uit Den Haag, met het advies te wachten met verondiepen, wordt terzijde geschoven.

Verantwoordelijk wethouder Elferdink heeft tijdens de overhandiging van de handtekeningen ook een gouden hengel overhandigd gekregen. Zoals het spreekwoord luidt, met een gouden hengel vissen. Dat is wat het college heel goed kan.

Namens Aktiegroep Behoud Kleiput,
Jolanda van der Gaag-Kromdijk

Meer berichten