Leerlingen Pronova proeven aan praktijk.
Leerlingen Pronova proeven aan praktijk. (Foto: Present Winterswijk)

Leerlingen Pronova proeven aan praktijk

22 leerlingen van Pronova Praktijkonderwijs hebben in november via een aantal projecten van Present kennisgemaakt met de praktijk. Op deze manier konden ze zich oriënteren op praktisch sociaal werk. Door te doen, hebben ze ervaren wat ze leuk vinden en wat bij hen past. Buiten of binnen werken, met mensen, jong of oud of liever met dieren. De leerlingen kregen begeleiding vanuit Present en de welzijnsorganisaties die bij de projecten zijn betrokken.

Winterswijk - De jongeren gingen op verschillende dagen aan de slag bij Top-Art Winterswijk, Zorgboerderij Panoovenhuuske, Zorgboerderij De Olden Gaorden, Kinderboerderij Freriks, Hesselink Estinea, Verzorgingshuizen Pelkwijk, Berkhof, Vredense Hof van Marga Klompé Winterswijk en een particulier tuinadres via het Sociaal Team de Post.

Twee leerlingen gingen in de tuin van een particulier aan de slag met vaste Present-vrijwilligers Gerrit en Niels. Samen legden ze een begaanbaar pad aan voor de bewoner. Een andere groep organiseerde een bingo voor de bewoners van verzorgingshuizen van Marga Klompé. De prijzen waren op school zelf gemaakt door leerlingen van Pronova.

Bij Zorgboerderij Panoovenhuuske kwamen de leerlingen een oud-leerling tegen die nu eerstejaars op het MBO Zorg & Welzijn is. Tijdens het ramen lappen en tuinmeubelen schoonmaken, voerden ze met haar een leuk gesprek over het werk in de praktijk. De oriëntatiefase die Present organiseerde voor de leerlingen komt voort uit een samenwerking met Pronova Praktijkonderwijs en is opgenomen in het onderwijsprogramma van de school.

Wilt u meer weten over de projecten van Present Winterswijk, kijk dan op presentwinterswijk.nl of neem contact op met Anneke van Nierop, coördinator Present Winterswijk, annekevannierop@presentwinterswijk.nl

Meer berichten