Stef Tiggeloven tekent het contract. Joop ten Dolle (links), Benny Reesink (voorzitter) en Willem te Voortwis (secretaris/penningmeester) kijken toe.
Stef Tiggeloven tekent het contract. Joop ten Dolle (links), Benny Reesink (voorzitter) en Willem te Voortwis (secretaris/penningmeester) kijken toe. (Foto: Lineke Voltman)

CEB begint met coöperatieve zonnedaken

In februari en maart van het volgend jaar zijn de eerste coöperatieve zonnedaken een feit. De Coöperatie Energieke Buurtschappen (CEB) heeft besloten om op twee vrij liggende bedrijven van agrariërs in Kotten en Huppel zonnepanelen te plaatsen. Deze bedrijven stellen hun dak voor 15 jaar kosteloos ter beschikking 'aan de buurt'.

(door Lineke Voltman)

Winterswijk - Bestuurslid Joop ten Dolle legt het project uit: "Het initiatief komt voort uit de buurtbelangenverenigingen (Stichting BSV). Anderhalf jaar geleden hebben we de plannen geopperd om in het buitengebied gezamenlijk energie op te wekken. Op een intekenavond op 3 juli hebben ongeveer 70% van de beoogde deelnemers al hun handtekening gezet.Tijdens de laatste intekenavond op 6 november hebben we het benodigde aantal van 50 deelnemers (inclusief donateurs) gehaald, zodat we van start kunnen gaan. Dit project is o.a. geschikt voor mensen die zonnepanelen willen, maar ze niet op hun huis kunnen of willen plaatsen en toch willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening."

"Deelnemers kunnen certificaten kopen en zijn daarmee automatisch lid van de coöperatie. Een certificaat kost 250 euro en komt ongeveer overeen met het vermogen van een zonnepaneel. De coöperatie investeert het geld in de plaatsing van zonnepanelen en is daarmee ook eigenaar. In totaal worden er bijna 500 panelen geplaatst, maar als er meer belangstelling is gaan we op zoek naar andere daken. De stroom, die de panelen opleveren, wordt verkocht aan de AGEM en de opbrengst is voor de coöperatie. Voordeel voor de deelnemers is dat ze vijftien jaar lang geen energiebelasting over de opgewekte stroom betalen en op die manier is het ingelegde geld naar schatting in zeven tot acht jaar terugverdiend."

Postcoderoosregeling
Het project maakt gebruik van de zogenaamde postcoderoosregeling. Deze regeling maakt het voor burgers en kleine bedrijven interessant en mogelijk om gezamenlijk in coöperatieverband te investeren in een zonne-installatie. De coöperatie wordt eigenaar van de zonne-installatie en draagt zorg voor onderhoud en beheer. De provincie Gelderland heeft onlangs besloten de door de coöperatie aangevraagde investeringssubsidie van 20% toe te kennen.

Een van de deelnemers is Stef Tiggeloven. "Ik heb zestien certificaten gekocht, overeenkomend met mijn jaargebruik. Thuis heb ik geen gelegenheid om zonnepanelen te plaatsen. Ik vind het een goed initiatief en belangrijk dat het een coöperatie is. René ten Damme uit Henxel heeft ook certificaten gekocht. "Ik ben van mening dat we onze eigen energie moeten opwekken. Mijn huis staat verkeerd wat betreft de zon, dus ben ik deelnemer geworden van de coöperatie. Ik heb twintig certificaten gekocht, dat lijkt wat veel maar ik rijd een elektrische auto dus ik krijg de stroom wel op."

energiekebuurtschappen.nl

Meer berichten