Foto: Bert Nijman

Raadsleden maken kennis met belangenvertegenwoordigers buitengebied

In de goedgevulde serrezaal van café-restaurant de Lindeboom maakten de leden van de Gemeenteraad op maandag 5 november kennis met de vertegenwoordigers van de Buurtschappenvisie, LTO en OBW. Deze organisaties behartigen de belangen van de bewoners en bedrijven in het buitengebied van Winterswijk.

Brinkheurne - Nadat afgelopen voorjaar Burgemeester en Wethouders een soortgelijke avond hadden gehad was geopperd dit te herhalen voor de (nieuwe) leden van de gemeenteraad. BSV voorzitter Raymond Meekes opende de avond, deed een voorstelrondje en schakelde snel over op de presentaties.

Namens BSV presenteerde Bert Nijman het ontstaan van de stichting Buurtschappenvisie en de onderwerpen waar op dit moment middels werkgroepen aan gewerkt wordt. Voor LTO hield Harry Grevers een soortgelijke presentatie en voor de OBW deed Jan Bent dat.

Ook hadden de drie belangenorganisaties een viertal vragen opgesteld om te stellen aan de raadsleden. Besproken werd de energieproblematiek, want hoe precies kan Winterswijk in 2030 energieneutraal zijn? En hoe wordt dat aangepakt? Ook besproken werd de asbestsanering en of er nu al duidelijkheid is over hulp hierbij. Wat kunnen de eigenaren van de asbestdaken eventueel verwachten van de raadsleden? De gemeente heeft dit voorjaar aangegeven te wachten met saneren maar hoe lang dan en waarop precies. De belangenorganisaties missen hierin de regie van de gemeente.

Beter communiceren
Ook de problematiek van het dumpafval, de afvalheffingen en het Keurmerk Veilig Ondernem (KVO) kwam uitgebreid aan bod. Ook hier was opgeroepen even af te wachten en niets te doen. Gelukkig waren ook de raadsleden van mening dat er best vaker en beter gecommuniceerd kan en mag worden met de belangorganisaties van het buitengebied.

Tot slot kwam de leefbaarheid voor de jongeren aan bod en hier werd een uiteenzetting gehouden over het nut, zeer jonge kinderen dialectwoorden te leren maar ook een soort les te geven over de waarden van het landschap en de cultuur van het buitengebied. Dit met het doel dat deze jonge kinderen, als ze volwassen zijn geworden, het mooie landschap en de cultuur beter zullen bewaren maar in ieder geval zullen bewaken.

Al met al een informatieve avond voor zowel de raadsleden als de belangenorganisaties die zeker voor herhaling vatbaar is.

Meer berichten