Boekpresentatie voor gelovigen en twijfelaars

Zijn we alleen maar geboren om na een bepaalde tijd weer dood te gaan, of dient het leven wellicht een hoger doel? De Achterhoekse schrijver Gert van Hareman besteedde een groot deel van zijn leven om aanvaardbare antwoorden te vinden op prangende levensvragen. Het resultaat van deze zoektocht presenteert de in Winterswijk geboren auteur op zondag 11 november in Het Borghuis in Doetinchem. In het boek geeft de auteur geen pasklare antwoorden, maar wel inzichten die een bijzonder licht laten schijnen op vragen die we ons allemaal wel eens stellen.

Hareman: ,,Ondanks dat ik inmiddels 59 jaar ben, is het niet de leeftijd die me uitdaagt om stil te staan bij de relevantie van het leven. Het is mijn onverzadigde drang naar het doorgronden van de oorzaak der dingen. Altijd op zoek naar het waarom, naar de bedoeling.

Als journalist heb ik met deze nieuwsgierige eigenschap jarenlang een goede boterham kunnen verdienen. Door de jaren heen vond ik op veel maatschappelijke vragen tevredenstellende antwoorden. Door woord en wederwoord toe te passen, ontstonden verhelderende en nieuwe inzichten die de waarheid veelal in het juiste perspectief plaatsten. Maar op het gebied van de grote levensvragen schoten mijn informatiebronnen altijd te kort.

Sinds de eerste scheppingsverhalen is de oorsprong van het leven een ondoorgrondelijk mysterie gebleven. ,,Als het universum door een briljante ontwerper is ontstaan, waarom gaat er dan zoveel mis? Waarom moest een jonge, levenslustige zoon van goede vrienden van ons sterven? Waarom sterven er dagelijks duizenden kinderen van honger en armoede en waarom veroorzaken natuurrampen jaarlijks vele duizenden doden? Zijn al deze gebeurtenissen gewoon een aaneenschakeling van stomme toevalligheden zonder betekenis? En hoe zit het met ons leven? Zijn we als klompjes cellen met een uniek DNA alleen maar geëvolueerd om uiteindelijk weer af te sterven? Waarom wil ons evolutionaire systeem dat we overleven? Welk doel dient dit dan”?

Allemaal vragen die door de eeuwen heen gesteld zijn en waarop tot op de dag van vandaag geen duidelijke en onweerlegbare antwoorden zijn gevonden. Wetenschappers, theologen, professoren en vrije denkers schreven er in de loop der tijden talloze boeken over. Hareman heeft er veel gelezen in de hoop antwoorden te vinden. Deze boeken gaven nieuwe inzichten, maar vaak ook net zo veel nieuwe vragen. Hareman: ,,Ik heb gebedsgenezingen bijgewoond, mensen boze geesten zien uitdrijven, kennis gemaakt met de duistere kanten van natuurgodsdiensten, moskee's en tempels in Azië bezocht en discussies gevoerd met mensen die overtuigd waren van de antwoorden die new age, reiki of andere levens-overtuigingen hen boden. Ik sprak met theologen en filosofen over de vrije wil van mensen, over godsbesef, verlichtingen van de geest en het feit dat veel van deze verlichte mensen zelf nog volledig in het duister tastten.

Toch ontbrak er altijd iets in de gesprekken, of kwam ik onverklaarbare tegenstrijdigheden tegen in de boeken die ik las. Christenen verkondigden vanuit hun leer tegenstrijdige standpunten; moslims bleken te zijn verdeeld in verschillende soennitische en sjiitische stromingen met zeer uiteenlopende visies en hooggeplaatste wetenschappers ontpopten zich iedere keer weer als deskundigen, die vooral veel verstand hebben van een heel klein beetje. Zelfs baanbrekende theorieën van briljante filosofische denkers en visionairs die hun meningen deelden tijdens congressen, seminars of studiedagen creëerden meestal meer vragen, dan dat ze echte antwoorden konden geven.

Ik kwam steeds meer tot de conclusie dat het antwoord op mijn vragen niet door mensen gegeven kon worden en dat ik te rade moest gaan bij de bedenker van het universum en het leven. Dan rijst natuurlijk de onvermijdelijke vraag. Bestaat er wel een bedenker en zo, ja hoe kom ik er dan mee in contact? Alle aangedragen oplossingen in de vorm van religie, literatuur, meditatie, gebed of stille tijd leken niet echt te werken”.

Wat wel werkte beschrijft de in Gendringen woonachtige auteur in zijn boek voor gelovigen en twijfelaars. Het boek is vanaf 11 november verkrijgbaar in de boekhandel. Wilt u aanwezig zijn bij de boekpresentatie, bel dan even naar 0315-641150 of stuur een mail via www.haarhuis-media.nl

Meer berichten