Heidi Schreurs (l.) en Desiree Heerdink houden samen met het SKB een themabijeenkomst over gevolgen van borstkanker. Foto: Lineke Voltman
Heidi Schreurs (l.) en Desiree Heerdink houden samen met het SKB een themabijeenkomst over gevolgen van borstkanker. Foto: Lineke Voltman (Foto: Lineke Voltman)

'Vaak late gevolgen na borstkanker'

"Omdat borstkanker steeds beter te genezen is, weliswaar nog steeds met ingrijpende behandelingen, overleven meer mensen deze ziekte, De afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat na chemotherapie, radiotherapie en hormoontherapie veel late effecten kunnen optreden. Hierdoor worden we ook steeds meer geconfronteerd met mogelijke gevolgen op langere termijn", is de mening van Heidi Schreurs en Desirée Heerdink, vrijwilligers van Borstkankervereniging Nederland.

(door Lineke Voltman)

Winterswijk - De maand oktober staat al jarenlang bekend als 'borstkankermaand'. In het kader hiervan wordt op 1 november een themabijeenkomst georganiseerd door de afdeling Winterswijk in samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Heidi: "Dit jaar is o.a. het thema van de Borstkankervereniging 'late gevolgen na borstkanker' en met deze bijeenkomst willen we hierbij aanhaken."

Desirée: "Tijdens de behandeling van borstkanker kunnen uiteraard al klachten optreden maar we zien steeds meer dat patiënten zelfs na jaren nog klachten hebben of krijgen, die voor een belemmering zorgen in het dagelijks functioneren. Denk bijvoorbeeld aan langdurige vermoeidheid, lymfoedeem, vervroegde overgang, hartfalen, zenuwpijn, psychosociale problemen, concentratiestoornis en problemen met seksualiteit. Tijdens deze bijeenkomst zal Marieke Breunesse, coördinator bij de BVN, een inleiding houden over haar ervaringen met borstkankerpatiënten. Adinda van Dorp is medisch maatschappelijk werkster en heeft regelmatig te maken met patiënten met (late) gevolgen na de behandeling van borstkanker. Zij kan de bezoekers handvatten aanreiken om beter met de problemen om te kunnen gaan en gaat met hen desgewenst in gesprek."

Lotgenotencontact
Naast deze bijeenkomst organiseren Heidi en Desirée elke maand een lotgenotencontact in het streekziekenhuis in de vorm van een maandelijkse inloopochtend op maandag van 9.30 tot 11.30 uur. "In 2017 hebben we dit opnieuw opgestart en het blijkt dat daar veel behoefte aan is. Het aantal bezoekers groeit nog steeds en zelfs vrouwen en mannen, van wie de behandeling al jaren geleden is hebben er soms behoefte aan omdat ze op de een of andere manier zijn vastgelopen. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 15 oktober, 19 november en 10 december. Ook familieleden zijn van harte welkom."

Thema-avond
De themabijeenkomst, die gehouden wordt in het auditorium van het SKB, is bestemd voor alle (ex-) borstkankerpatiënten en hun naasten en/of erfelijk belasten die te maken hebben met late gevolgen. De start is om 19.00 uur met een inloop vanaf 18.45 uur. waarbij koffie of thee wordt aangeboden. Belangstellenden kunnen zich bij binnenkomst melden bij de gastvrouw. Aanmelden vóór 25 oktober en informatie via winterswijk@borstkanker.nl.

Meer berichten