De duurzaamheidsambitie van Hesselink Koffie

Winterswijk - Met een indrukwekkende geschiedenis van meer dan 130 jaar richt Hesselink Koffie
zich vooral op de toekomst. De toonaangevende groei is de aanleiding voor de grote verbouwing die
vanaf het najaar 2018 plaatsvindt. Duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Een kernwaarde
die bij Hesselink Koffie hoog in het vaandel staat.

Aandacht voor mens en milieu
Hesselink Koffie wil iedereen gelukkiger laten worden van koffie. Dat geldt voor de koffieliefhebbers,
de medewerkers van het Winterswijkse familiebedrijf en natuurlijk de koffieproducenten waar het
allemaal begint. Daarom loopt maatschappelijk verantwoord ondernemen als een rode draad door de
bedrijfsvoering. Ook de plannen voor de renovatie zijn geschetst met aandacht voor mens en milieu.
Vanaf najaar 2018 wordt er dan ook volop gebouwd en verbouwd aan een nieuw, duurzaam
bedrijfspand. Hesselink Koffie hoopt met al haar toepassingen een inspiratiebron te zijn voor andere
bedrijven, waardoor de wereld langzaam steeds verder verduurzaamt. Dan is eerlijke koffie niet alleen
weggelegd voor onze generatie, maar ook alle generaties daarna.

Duurzaam verbouwen
Hesselink Koffie wil blijven groeien en zich ontwikkelen tot het duurzaamste bedrijf in de regio.
Daarom streeft zij ernaar om duurzaamheid in alle aspecten van het bedrijf toe te passen. Hieruit
vloeide onder andere de keuze voor circulair bouwen; de ultieme vorm van duurzaam ondernemen.
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van duurzaam kwaliteitsmateriaal dat zijn waarde behoudt en
daardoor vaker dan een enkele keer volledig gebruikt kan worden. Daarnaast worden er tijdens de
verbouwing niet alleen uitsluitend duurzame, maar vooral zo min mogelijk materialen gebruikt en
worden materialen van de twee huidige bedrijfspanden opnieuw toegepast. Deze keuzes sluiten
geheel aan op de belangrijkste principes van circulariteit - Reduce, Re-use en Recycle - waardoor de
drijvende kracht achter het bedrijf, Gerrit Hesselink, zich liet inspireren. Het ultieme streven is het
realiseren van een energieneutraal 'all-electric' bedrijfspand met een bijpassende tuin -passend in de
natuurlijke omgeving- om vervolgens met alle innovaties, de BREAAM-NL Excellent certificering te
behalen. Dit is hét keurmerk waarmee grootschalige renovaties worden beoordeeld op hun
duurzaamheidsprestatie en vormt voor Hesselink Koffie de kers op de taart, het koekje bij de koffie.

Koffiehub
Om niet alleen bij te dragen aan het milieu, maar ook aan de eerder genoemde mens, introduceert
Hesselink Koffie de 'Koffiehub' in haar nieuwe bedrijfspand. Dit is een plek waar de professional kan
samenkomen, kennisdelen en natuurlijk genieten van een heerlijke kop koffie. Tevens kan men rustig
flexwerken en kunnen bedrijven zich laten inspireren. Maar de Koffiehub wordt ook een plek waar
mensen met een passie voor koffie, en een afstand tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheid krijgen om
weer een stap dichterbij te zetten. Goede koffie maakt het verschil en brengt mensen bij elkaar.
Goede koffie maakt gelukkig.

Bekijk de vlogs om op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de verbouwingen van
Hesselink Koffie via: https://www.hesselinkkoffie.nl/over-ons/onze-toekomst. 

Meer berichten