Mark Hessels, Pascal Stroeken, Ronald van Harxen en Hugo van Wamelen controleren de jonge steenuiltjes.
Mark Hessels, Pascal Stroeken, Ronald van Harxen en Hugo van Wamelen controleren de jonge steenuiltjes. (Foto: Han van de Laar)

Steenuil op ieder erf een welkome gast

Als de ladder tegen de boom is gezet, klimt Ronald van Harxen op het erf van de familie Bos uit Meddo, er tegenop. In die boom is namelijk een nestkast opgehangen, waarin twee jonge steenuiltjes zitten. Ze worden één voor één uit de kast gehaald, gewogen en de gezondheid wordt beoordeeld. Een ringetje om de poot hebben ze al vlak na de geboorte gekregen.

(door Han van de Laar)

Meddo - Ronald is niet alleen. Samen met Pascal Stroeken, Hugo van Wamelen en Mark Hessels vormen ze de Oost Achterhoekse werkgroep van STONE. Dat is een landelijke organisatie voor onderzoek en bescherming van steenuilen en de behartiging van de belangen ervan.

Ronald: "De nestkast hing eerst tegen een schuur, maar die begaf het in de februari-storm. De eigenaar van de boerderij waarschuwde ons. Toen hebben we snel een nieuwe plek gezocht op het erf. Gelukkig kwam het paartje terug en in de 'oude' nestkast legde ze in april eitjes. Twee ervan zijn uitgekomen. Vlak na de geboorte op 25 mei hebben we de jongen geringd en op 15 en 30 juni hebben we ze nogmaals gewogen en onderzocht. Die gegevens worden bijgehouden en gaan naar een landelijke database. Met deze uiltjes gaat het goed."

Als de jongen dadelijk groot genoeg zijn, trekken ze er eind augustus/begin september op uit om zelf te gaan jagen en overleven. In april gaan ze in de buurt zelf nestelen.

Samen met Pascal heeft Ronald een boek geschreven over de steenuilen. Pascal: "In de Oost Achterhoek zijn nog zo'n 400 broedparen op zo'n 330 vierkante kilometer. In heel Nederland zijn er ongeveer 8.500 broedparen. Dat waren er vroeger wel meer. In de jaren '50 wel vijfentwintigduizend. De laatste tijd gaat het ook weer beter, het is een beschermde diersoort geworden en veel mensen dragen de steenuil een warm hart toe en zorgen voor nestkasten. Zijn natuurlijke vijanden zijn de steenmarter, de bosuil, sperwers, honden, katten, het verkeer en pijpen en trechters waarin ze vast komen te zitten.''

Kasten
De leden van de werkgroep gaan in de maanden april tot en met juni iedere zaterdag met z'n vieren op pad. In de overige maanden wordt er het nodige reparatiewerk verricht en worden er bijvoorbeeld nieuwe kasten opgehangen. Die worden ook allemaal gecontroleerd en als het enigszins kan, worden er nieuwe broedplekken ingericht. De steenuil is op bijna ieder erf een welkome gast. Waar een steenuil is, is namelijk een goed erf. Dan is er een grote diversiteit aan voedsel, zoals muizen, meikevers, regenwormen, rupsen en larven. De steenuil is niet bang voor mensen en je kunt ze rustig blijven aankijken als deze op een paal of in een boom zit. Zodra je te dichtbij komt, dan vliegen ze weg. Steenuilen zijn aangenaam gezelschap, waar steeds naar wordt uitgekeken.

steenuilenrondwinterswijk.nl - steenuil.nl

Meer berichten