Gemeente Winterswijk koopt woonhuis Zonnebrink 57

Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenstemming bereikt met de eigenaren van het woonhuis Zonnebrink 57 over de aankoop van dit pand. De aankoop wordt gedaan met het oog op de toename van het verkeer op de kruising Laan van Hilbelink-Zonnebrink. De verwachting is dat op termijn een aanpassing van deze kruising noodzakelijk zal zijn.

De plannen voor de stedelijke herverkaveling rond het Weurden, de mogelijke doortrekking van de Dingstraat naar de Parallelweg en de aanleg van 200 parkeerplaatsen achter de voormalige Driemark zullen naar verwachting leiden tot een extra toename van verkeer op de as Dingstraat-Zonnebrink en de kruising met de Laan van Hilbelink. In eerdere verkeersstudies is de aanleg van een rotonde op deze kruising al eens aan de orde gesteld maar tot dusver zijn hiervoor nog geen concrete plannen gemaakt.

Met het realiseren van een rotonde kan de verkeersafwikkeling op de hoek Laan van Hilbelink-Zonnebrink aanmerkelijk verbeterd worden. Het betekent wel dat het dubbele woonhuis Zonnebrink 57 en 59 dan moet verdwijnen. Om die reden heeft het college besloten om dit pand, nu het te koop staat, uit strategische overwegingen aan te kopen.

In afwachting van de verdere besluitvorming over het al dan niet aanleggen van een rotonde zal het pand na de aankoop, waarvoor de raad eerst nog het aankoopkrediet beschikbaar zal moeten stellen, tijdelijk worden verhuurd.

Meer berichten