Foto: Rob van Domburg Scipio

Geslaagde eerste dialoogbijeenkomst Omkijken naar Elkaar!

Op zaterdag 23 juni was de eerste dialoogbijeenkomst voor mensen met een Moluks – Indische achtergrond. Het thema was Omkijken naar elkaar. Hoe ziet dat er eruit bij mensen met een Moluks – Indische achtergrond. De organisatie van deze bijeenkomst was op initiatief van de groep Rumah Kasih en Zorg Verandert. Wethouder Ilse Saris heeft ruim 60 aanwezigen welkom geheten en hield tevens een openingswoord. Vervolgens gingen de deelnemers in vier kleien groepen met elkaar in dialoog.

De gespreksbegeleiders van Zorg Verandert ziet erop toe dat de deelnemers vrij de ruimte heeft om hun verhaal te doen. Omdat men niet goed wist wat men van een dialoogbijeenkomst moest verwachten kwam de start van de dialoog enigszins traag op gang. Maar nadat de eerste verhalen werden verteld kwamen er meer persoonlijke ervaringen. Uit de dialooggroepen zijn min of meer dezelfde verhalen en ervaringen op te maken. De vanzelfsprekendheid en quasi plicht dat kinderen voor de ouders zorgen is er niet meer van deze tijd. Dit besef en het gegeven deze ervaringen met elkaar in een dialoog te delen is op zich ook bijzonder. Hierop rust immers nog een mate van taboe dat men niet de vuile was buiten hangt. Dat de start van de dialogen enigszins traag op gang kwam is dan ook begrijpelijk. Aan het eind van de bijeenkomst waren de reacties overwegend positief. Men herkent het zorgverhaal van de ander omdat het ook je eigen verhaal is. De aanwezigheid van enkelen was aanvankelijk uit nieuwsgierigheid wat er zoal besproken wordt. Aan het eind van de bijeenkomst was dit omgeslagen in stof tot nadenken. De herkenbare muziek en de koekjes en de hapjes hebben zeker bijgedragen aan een prettige open sfeer. Met deze positieve ervaring willen de deelnemers graag verder met elkaar in gesprek over de veranderende zorg en over wonen.

Daartoe organiseert Zorg Verandert in samenwerking met Initiatiefgroep Rumah Kasih een tweede dialoogbijeenkomst voor mensen met een Moluks-Indische achtergrond op zaterdag 7 juli a.s. Het thema is: Omkijken naar elkaar! Hoe kunnen we de zorg en de woonsituatie van de Moluks-Indische doelgroep merkbaar verbeteren ‘Langer Thuis’.

De bijeenkomst wordt wederom gehouden in de WUh, Torenstraat 9a in Winterswijk. De inloop begint om 13.00 uur. Aanvang: 13.30 uur. Aanmelden kan op de volgende manieren: bij Erica Daams-Noya: edaams.zorgverandert@kpnmail.nl of tel. bij Suzie Dekker: 06 – 2510 3540. Voor vragen over de dialoogbijeenkomst kunt u terecht bij Theo Tetelepta, telefoon: 06 – 1509 3483

Meer berichten