De Schakel is gecertificeerd voor Thinking for Learning

De leerkrachten van obs De Schakel zijn gecertificeerd voor Thinking for Learning. Op woensdag 6 juni waren Pauline Boogerd (voorzitter van college van bestuur van SOPOW) en wethouder Aalderink (gemeente Winterswijk) aanwezig. Pauline Boogerd deelde de 'graduation caps' uit en gaf het seintje dat de 'kwastjes' naar links mochten. De wethouder, die zich van te voren speciaal had ingelezen, deelde vervolgens de certificaten uit. Na intensieve trainingen en al veel toegepast te hebben in de klassen, is dit certificaat daar een bewijs van.

De Schakel heeft een nieuwe onderwijskundige weg ingeslagen en heeft zich sterk ontwikkeld op het gebied van Thinking for Learning. Dit is een nieuw onderwijsconcept. De wereld van morgen koppelen aan het onderwijs van vandaag. Boeiend onderwijs. Thinking for Learning (T4L) laat kinderen eigenaar worden van hun eigen leren en leerproces. Leren kun je leren. Zij gaan 21e eeuwse vaardigheden en talenten bij kinderen beter ontwikkelen. Het is al jaren bekend in Engeland maar in Nederland horen zij de weinige scholen die hiermee al aan de slag gaan. Kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving: belangrijke doelen van het onderwijs. De snel veranderende samenleving stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers.

Het kunnen bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen: het wordt steeds belangrijker. Maar wat betekent dit voor ons onderwijs? En hoe kunnen wij zowel het denken als het leren leren ontwikkelen?

Het is een goed eigentijds onderwijsconcept met betrekking tot 21e eeuwse vaardigheden. De leerkrachten hebben krachtige trainingen op gehad, bestaande uit vier middagen. Tussen die trainingen zijn zij met hun klassen hiermee aan de slag. De ouders zijn ook meegenomen in het traject. Op een informatieve ouderavond over dit onderwijsconcept zijn de ouders bijgepraat, hebben zij foto’s en video’s gezien én hebben ze het zelf kunnen ervaren.

De trainingen zijn verzorgd door een adviseur van IJsselgroep. De lesbezoeken en reflecties door Frank Sessink, de directeur (is ook trainer Thinking for Learning).

De wijze van werken met Thinking for Learning heeft een positieve invloed bij alle vakgebieden.

De komende jaren zal De Schakel zich verder bekwamen en gaan zij op scholenbezoek in Newcastle waar het allemaal bedacht is.

Meer berichten