Seniorenraad vergadert

De Seniorenraad komt op maandagmorgen 28 mei om 09.30 uur bijeen in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De stichting Seniorenraad heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd het uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens. Werkvelden van de Seniorenraad zijn: wonen en woonomgeving, zorg, dienstverlening en welzijn, mobiliteit, veiligheid en educatie.

Voor deze bijeenkomst is ondermeer een vertegenwoordiger van de Huisartsenzorg Oost Achterhoek (HZOA) uitgenodigd om onder andere van gedachten te wisselen over onze vraag om huisartsen te omringen met zgn.'ouderenteams'.

Ook is er in deze bijeenkomst een externe inbreng over het onderwerp mantelzorgwoning. Aansluitend hierop volgt het onderwerp over de sportkaart: 'Actief Winterswijk'.

Belangstellende zijn op deze bijeenkomst welkom. U krijgt tevens de gelegenheid om het woord te voeren over een onderwerp dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

Meer berichten