Logo winterswijkseweekkrant.nl


Monique Wieskamp van het project ‘Aan de Slag’ (links) en Ria Bussink van het Vrijwilligerspunt Winterswijk: “Je krijgt er een ander soort vrijwilliger bij. Het is voor iedereen zinvol en het maakt mensen blij.”
Monique Wieskamp van het project ‘Aan de Slag’ (links) en Ria Bussink van het Vrijwilligerspunt Winterswijk: “Je krijgt er een ander soort vrijwilliger bij. Het is voor iedereen zinvol en het maakt mensen blij.” (Foto: Han van de Laar)

Project Pharos goed voor alle partijen

"We willen bewoners van het Asielzoekerscentrum zinvolle bezigheden laten verrichten", zegt Monique Wieskamp, projectcoördinator van 'Aan de Slag'. "Het is een win-win-win situatie", vult Ria Bussink van het Vrijwilligerspunt Winterswijk aan. De Winterswijkse Uitdaging heeft dit landelijke project van Pharos samen met het Vrijwilligerspunt omarmd. "De verenigingen zijn blij, evenals de asielzoekers en de Winterswijkse gemeenschap. Allemaal winnaars."

(door Han van de Laar)

Winterswijk - Het Vrijwilligerspunt draait op volle toeren. Ria is samen met Harrie Garritsen de coördinator. Organisaties, op zoek naar vrijwilligers, kunnen zich melden. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht. Men geeft ook advies over de vrijwillige inzet. De werkzaamheden worden verricht vanuit WUh aan de Torenstraat 9. Ria werkt nauw samen met Monique. Zij is verantwoordelijk voor de Winterswijkse editie van 'Aan de Slag' van het landelijke expertisecentrum Pharos, dat met dit project actief is in 27 gemeentes.

Wekelijks wordt er spreekuur gehouden op het AZC en proberen Ria en Monique een goede match te bewerkstelligen. Daarvoor is het nodig dat organisaties hun project aanmelden. Er worden hand- en spandiensten verricht. Dat kan éénmalig zijn - bijvoorbeeld bij een evenement, verhuizing, een opknapbeurt - of vaker, zoals bij kantinediensten, tuinonderhoud en voorbereidingen van rommelmarkten. Maatschappelijke organisaties die zich al hebben gemeld, zijn o.a. speeltuinvereniging Hakkelerkamp, FC Winterswijk, de Eendracht, kinderboerderij Freriks, het oud papierproject van Excelsior, de Rode Kruis wandeltochten, speelpleinen van scholen en het Leger des Heils.

Integratie
In de regel gaan de asielzoekers in groepjes van twee tot vier personen aan de slag. Het is de bedoeling dat er wordt samengewerkt met de Nederlandse vrijwilligers, waardoor er integratie plaatsvindt en acceptatie ontstaat. Monique: "We hebben hier een hele goede samenwerking met het AZC. Daar probeert men de asielzoekers te stimuleren en naar ons spreekuur toe te leiden. Doelstelling is minimaal 300 geslaagde koppelingen per jaar te realiseren. Dit geldt voor alle 'Aan de Slag' projecten in Nederland. Wij zijn in november begonnen en zitten nu over de helft. Het gaat ons zeker lukken."

Ook vrijwilligers die AZC-vrijwilligers willen begeleiden, worden nog gezocht. Dat kan gaan om samen een klus te doen, maar ook bijvoorbeeld het meefietsen naar een klus. Het spreekuur op het AZC is iedere dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur.

Voor inlichtingen: aandeslag@vpwinterswijk.nl of info@vpwinterswijk.nl. Volg ook Facebook: Aan de Slag Winterswijk.

Meer berichten

Shopbox