Logo winterswijkseweekkrant.nl


Mirthe, Oliver, juf Mirjam Menkehors, Xander en Tim van OBS Kotten helpen de vrijwilligers van de Van der Lugt stichting met nieuwe aanplant langs de Bemersbeek. Klasgenoot Bas was er helaas niet bij.
Mirthe, Oliver, juf Mirjam Menkehors, Xander en Tim van OBS Kotten helpen de vrijwilligers van de Van der Lugt stichting met nieuwe aanplant langs de Bemersbeek. Klasgenoot Bas was er helaas niet bij. (Foto: Betty Wassink)

Plantdag met hulp OBS Kotten

KOTTEN - De G.A. van der Lugt Stichting heeft vrijdag een oude houtsingel langs de Bemersbeek in Kotten opnieuw ingeplant. Daarbij kregen de vrijwilligers hulp van groep acht van OBS Kotten, die dit schooljaar de stichting heeft gekozen als goed doel, waarvoor ze verschillende acties houden.

(Door Betty Wassink)

Wekelijks zamelen ze geld in bij alle klassen en peuteropvang de Micky en zijn enthousiast over de opbrengst. "We hebben al 110 euro en we houden ook nog een flessenactie en aan het einde van het schooljaar is er een sponsorloop bij school." Als tegenprestatie heeft de stichting de kinderen uitgenodigd om tijdens deze plantdag in het veld kennis te maken met het werk in de natuur. Bestuurslid Henk Graven en beheerder Joris Ernst van de stichting vertellen over het belang van het werk, over het landschap en de soorten die er worden geplant.

Fladderiep
De oude houtsingel bestond uit soorten die voor dieren minder interessant zijn en is verwijderd om plaats te maken voor nieuwe aanplant in aansluiting op het beekbegeleidende bosje ter plekke. Er werden struiken geplant zoals vlier, wilde appel, meidoorn en sleedoorn en jonge boompjes waaronder winterlindes, els en fladderiep. Joris Ernst: "Die zie je niet veel meer, maar is heel belangrijk voor de populatie van de iepenpage, een zeldzame vlinder, die we met de fladderiep een kans geven."

Terwijl de kinderen druk in de weer zijn, prijst Henk Graven zich gelukkig, dat de jeugd zich zo inzet voor de natuur in hun eigen omgeving. "Wie weet zijn dit wel opvolgers voor onze groep vrijwilligers, want ook onze organisatie heeft regelmatig verjonging nodig."

Meer berichten

Shopbox