Foto: PR

Collecteweek Amnesty International 11 tot en met 17 maart

'Elke brief, elk bezoek, elk woord heeft me kracht gegeven. Ik ben nu nog meer overtuigd van onze strijd voor vrijheid en democratie. Heel veel dank.’

Winterswijk - Yves Makwambala uit de Democratische Republiek Congo liep het risico om veroordeeld te worden tot de doodstraf voor ‘het smeden van een complot tegen het staatshoofd.’ Hij kwam vrij, mede omdat Amnesty intensief actie voor hem voerde.

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2018 voor de zestiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Winterswijk zullen van 11 tot en met 17 maart 2018 een groot aantal collectanten de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in de gemeente ruim 2100 euro opgehaald.

In 2017 gingen in heel Nederland 15 duizend collectanten langs de deuren. Ze haalden daarbij € 1,4 miljoen op voor het werk van Amnesty. Amnesty had in 2017 de grootste opbrengst per bus van alle goededoelencollectes. De gemiddelde opbrengst was € 93 per bus.

Missie Amnesty
Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert daar actie tegen.

Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie.

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Voor Yves Makwambala uit Congo en voor talloze anderen.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op amnesty.nl

Meer berichten

Shopbox