GroenLinks-lijsttrekker Tineke Zomer: "In een inclusieve samenleving moet iedereen mee kunnen doen. Iedereen hoort erbij."
GroenLinks-lijsttrekker Tineke Zomer: "In een inclusieve samenleving moet iedereen mee kunnen doen. Iedereen hoort erbij." (Foto: Betty Wassink)

Het sociale gezicht van GroenLinks

We ontmoeten Tineke Zomer bij WUh, Winterswijk Uw huis, de plek die zich dankzij de Winterswijkse Uitdaging snel ontwikkelt tot sociaal-maatschappelijke smeltkroes. Een kolfje naar de hand van de lijsttrekker van de veertien kandidaten voor GroenLinks. "Een prima gemixte groep mensen."

(door Betty Wassink)

WINTERSWIJK - "Mensen kennen ons van de thema's milieubewust, groen en schone energie, maar onze visie op het sociale vlak is nog wat minder bekend. Ik vind het heel belangrijk, dat iedereen mee kan doen, ongeacht wat je doet of wat je afkomst is."
Het klinkt als een herintroductie van GroenLinks uit de mond van Tineke Zomer, die na vier jaar afwezigheid weer staat te popelen om de politiek in te gaan. "Dat we meer dan een zetel halen is logisch."

Basisinkomen
In het verkiezingsprogramma van GroenLinks, 'Winterswijk 100% Groen en Sociaal', zijn acht thema's uitgewerkt. "Voor mij is het basisinkomen het allerbelangrijkste. Puur vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid, want door de dagelijkse druk om rond te moeten komen met een klein budget, zijn te veel mensen niet in staat om mee te doen in de maatschappij." GroenLinks wil een experiment met als doel een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen.
"Als je lokaal en klein begint met de groep mensen in de bijstand, is daar helemaal niet veel extra geld voor nodig. De landelijke overheid wil dat problemen op lokaal niveau worden opgelost en moet daar dan ook verantwoordelijkheid in moet nemen."

Vernederend
Ze schetst de situatie van een 58-jarige die werkeloos wordt, een uitkering krijgt en verplicht moet solliciteren. "Het is ronduit vernederend dat mensen zo worden gedwongen tot iets waarvan je weet, dat het vruchteloos is. Maar die persoon is wel heel waardevol voor de maatschappij, als je zijn of haar talenten inzet en overbrengt op anderen. Met de zekerheid van een basisinkomen zonder de sollicitatieplicht kun je door vrijwilligerswerk weer zinvolle tijdsbesteding hebben en je sociale netwerk uitbreiden. Het basisinkomen is de meest duurzame vorm van armoedebestrijding."

Tineke was de afgelopen vier jaar secretaris bij de Winterswijkse Uitdaging. "Door de vergrijzing zie je de schrijnende voorbeelden en tegelijkertijd zijn er de vele organisaties die om vrijwilligers verlegen zitten. Dan is het zaak dat samen op te lossen."

Natuur-inclusieve landbouw
De stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) is voor GroenLinks de organisatie om natuur-inclusieve landbouw te bewerkstelligen. "De toekomstbestendige landbouw zien we terug in de uitgangspunten van WCL, die heeft bewezen, dat een gezamenlijke aanpak kan werken. Wethouder Gert-Jan te Gronde heeft dat goed aangepakt, want ook daar moet je het samen doen."

Visie op duurzame energie
"Jammer, dat er zo lang is gediscussieerd over windmolens. Ga aan de slag en hou op met zwartepieten, want we moeten zorgen, dat we met z'n allen Winterswijk in 2030 energieneutraal krijgen."

winterswijk.groenlinks.nl

Meer berichten