'Energieverspilling door PvdA en WB'

(Ingezonden brief)

Net zoals de meeste mensen, lever ik als burger graag mijn bijdrage aan een beter milieu. Daarbij wil ik dan wèl het gevoel hebben ondersteund te worden door mijn gemeente, in plaats van gedemotiveerd.

Duurzaamheid... Ik kan het woord niet meer horen uit de mond van sommige lokale politici. Winterswijks Belang (WB) en PvdA Winterswijk gebruiken de term te pas en te onpas waar het hen uitkomt in hun verkiezingscampagne, zonder zich te baseren op inhoud en feiten. Helaas blijkt in de praktijk dan ook telkens dat het loze en soms zelfs schadelijke woorden zijn, die alleen hun eigen belang dienen en in het geheel niet dat van Winterswijk en van de planeet.

In plaats van samen met de rest van Winterswijk concreet aan de slag te gaan voor onze kinderen en kleinkinderen, kiezen WB en PvdA er graag voor hun energie te steken in het voeren van populistische onzindiscussies over dit onderwerp. Er komt geen einde aan. Mensen zijn er zo moe van. Beide partijen saboteren met hun gedrag de mensen die wèl concreet bezig zijn om Winterswijk te voorzien van hernieuwbare energie. Wat een Energieverspilling!!

Met stijgende verbazing heb ik het afgelopen half jaar de plannen van PvdA Winterswijk (eens de partij waarop ik stemde, maar nu in géén geval meer) en WB tot mij genomen. Na hun verloren gevecht om windmolens in Nationaal Landschap Winterswijk mogelijk te maken, hebben PvdA en WB hun pijlen nu gericht op de Energietafel (een groep mensen en organisaties die zich met en in opdracht van de gemeente inzet om concrete plannen te maken voor een energieneutraal Winterswijk).

Vorige week pleitte mevrouw Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA, voor een Energietafel die uitsluitend bestaat uit mensen die "bewezen kennis, expertise en vaardigheden" hebben over energie. Dit is niet de eerste keer dat PvdA Winterswijk populistische uitspraken doet van het niveau – klok horen luiden, maar géén idee waar de klepel hangt –.

Als mevrouw Schepers zich inhoudelijk in de materie had verdiept, wist ze wat de doelstelling is van de Energietafel en dat de Energietafel om die reden bestaat uit een brede combinatie van betrokkenen uit de samenleving. Een deel daarvan heeft inhoudelijke kennis over duurzame energie, anderen zijn door de wethouder zelf betrokken omdat zij maatschappelijke stakeholders zijn, zoals de woningbouwverenigingen en onderwijs-, cultuur- en natuurinstellingen. Om tot een gedragen en praktisch uitvoerbare energiemix te komen, is namelijk meer nodig dan alleen kennis van energie.

De reactie van Winterswijks Belang (WB) Henk Jan Tannemaat was eveneens totaal ongepast en van een bedroevend niveau. Omdat één iemand in een ingezonden brief iets gezegd had wat Tannemaat niet zinde, dreigt WB de Energietafel niet meer serieus te nemen als tegen inzender van de brief geen maatregelen worden genomen. Feit dat een groep van ongeveer 20 maatschappelijke organisaties èn bewoners zich al ruim een half jaar belangeloos vele avonden heeft ingezet om op verzoek van de gemeente een passende Energiemix samen te stellen, vindt Tannemaat minder belangrijk dan dat iemand iets zegt wat hem niet past. Persoonlijk belang gaat blijkbaar voor. Een dergelijke reactie is niet alleen buitenproportioneel, maar ook respectloos en onverantwoordelijk.

Ik vind het een zeer kwalijke zaak dat WB en PvdA onder het mom van hun zogenaamde "duurzaamheid" hun persoonlijke grillen botvieren op welwillende inwoners. Wat zou het een zegen zijn als raadsleden zelf "bewezen expertise en vaardigheden" zouden moeten hebben om in de raad te mogen zitten en om deze verantwoordelijk taak uit te voeren.

Gelukkig zijn er genoeg andere partijen in Winterswijk waaruit ik straks WEL kan kiezen en die WEL voor inhoud gaan: GroenLinks, D66, VVD en CDA.

Mevr. Aalbers, Winterswijk

Meer berichten