Werkplek vrijwilligerscoördinator 
Werkplek vrijwilligerscoördinator  (Daniel Hoitink Fotografie)

Het Vrijwilligerspunt werkt echt!

Op de zoektocht naar een vrijwilliger die enkele ochtenden twee kinderen naar school zou kunnen brengen, bleek het bericht op Facebook in enkele uren meer dan 5000 keer bekeken te. Ook bleken er zelfs twee vrijwilligers te zijn die de kinderen op wilden halen en naar hun school in Lichtenvoorde wilde brengen. Een mooi voorbeeld dat de oproepen van het vrijwilligerspunt dus goed gelezen worden. En nog belangrijk is dat als de nood echt aan de man is we in Winterswijk bereid zijn elkaar te helpen. 

Momenteel bestaat het team van het Vrijwilligerspunt uit zeven personen en een stagiaire. In verband met de toenemende activiteiten van het vrijwilligerspunt is men op zoek naar enkele nieuwe medewerkers. Er worden gezocht:

Vrijwilligerscoördinatoren
Een aanstaand vrijwilliger meldt zich in eerste instantie bij deze persoon. De coördinator peilt de belangstelling van de aanstaand vrijwilliger en probeert hem of haar te begeleiden naar een organisatie. De coördinator kan zich zowel mondeling als schriftelijk vaardig uitdrukken. Hij/zij weet de weg naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij organisaties, stichtingen en verenigingen goed te vinden. Is in deze ook proactief en benaderd ook zelf deze maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die zich digitaal inschrijven. Werkdagen in overleg maar altijd 's ochtends van negen tot twaalf, men dient minimaal twee dagdelen per week beschikbaar te zijn.


Baliemedewerk(st)er
Deze vrijwilliger is de gastvrouw/man van het vrijwilligerspunt. Hij of zij ontvangt aanstaande vrijwilligers en organisaties die zich bij het Wuh melden. Hij/zij doet dat niet alleen voor het Vrijwilligerspunt maar ook voor de andere organisaties die vanuit Wuh werken. Daarnaast houdt deze persoon de agenda bij en doet andere administratieve / huishoudelijke werkzaamheden. Werkdagen in overleg. Eén of meer dagdelen. Dit kan 's ochtend, 's middags en op termijn ook 's avonds zijn.
Loop rustig eens binnen bij het Wuh en overtuig je zelf hoe leuk en leerzaam de organisatie is. Vraag naar Ria of Harrie.

Op donderdag 22 februari om 16.30 wordt het Wuh officieel door Ilse Saris en Wim Aalderink geopend. Vrijdag 23 februari vanaf 16.00 uur is er voor de inwoners van Winterswijk een open huis.

Indien men ruimte wil huren ga naar vpwinterswijk.nl/agenda en zie daar welke ruimtes op welke tijden nog beschikbaar zijn. Reserveren kan men door een E-mail te sturen naar reserverenwuh@vpwinterswijk.nl

Activiteiten
Inmiddels zijn de eerste activiteiten van de van de bank groep gestart en staan er een aantal nieuwe activiteiten aan te komen. Op de donderdag om 13.30 uur is er de fietsgroep 'Trap 'm rond'. Om 14.00 uur is de handwerkgroep 'Voor de draad ermee'. Ook op donderdagmiddag om 14.00 uur start de spelletjesgroep. Samen met anderen kan men dan een gezelschapsspel doen. Men mag zijn eigen spellen meenemen. Op dinsdagmiddag 13 februari start om 14 uur een groep fotograferen (met fototoestel of met mobiel), daarnaast start op maandagmiddag de 19e februari vanaf 14.00 uur een schildersgroep. Het is wel de bedoeling dat men zijn eigen schildersspullen mee neemt. Momenteel worden de mogelijkheden voor het starten van een groep die artikelen/thema's leest. De gelezen artikelen/thema's worden dan later in de groep besproken. Tijd en dag daarvan volgen nog.

Voor algemene informatie over vrijwilligerswerk in Winterswijk, een overzicht van de vacatures en het inschrijven als vrijwilliger, aanmelden van een vacature of op zoek naar een vrijwilliger zie de website vpwinterswijk.nl. E-mail info@vpwinterswijk.nl. Telefoonnummer 0543 - 200026. Van maandag tot en met donderdag is er van 09.00 tot 12.00 inloopspreekuur bij het Wuh, Torenstraat 9.

Meer berichten