D66-lijsttrekker Loes ten Dolle: "Als het de regio sterker maakt, is fuseren met buurgemeenten voor ons een optie."
D66-lijsttrekker Loes ten Dolle: "Als het de regio sterker maakt, is fuseren met buurgemeenten voor ons een optie." (Foto: Betty Wassink)

D66 wil YOLO-subsidie voor de jeugd

D66-lijsttrekker Loes ten Dolle vindt dat er te weinig jongeren in de gemeenteraad zitten. Voor de 22-jarige rechtenstudente was dat in 2015 mede aanleiding om politiek actief te worden. "Ik voel het ook als noodzaak, want het is jammer dat mijn leeftijdsgenoten wegtrekken."

(door Betty Wassink)

WINTERSWIJK - Als geboren en getogen Winterswijkse wil ze haar gemeente aantrekkelijker maken voor jongeren. "Duurzaam wonen en werken in de Achterhoek of over de grens kan van hieruit prima. Winterswijk heeft potentie om jongeren aan zich te binden, maar dan moet allereerst het woningaanbod goed zijn. Net als voor senioren is het voor de jeugd lastig om geschikte woonruimte te vinden."

D66 wil een goede woonmix voor jongeren én senioren. "Voor goede afstemming van die woonwensen willen we vooraf intensief worden betrokken als het college prestatieafspraken met de Woonplaats maakt."

Digitale democratie
Haar politieke interesse ontstond tijdens debatwedstrijden op de middelbare school en inmiddels heeft ze enkele jaren ervaring als raadscommissielid. D66 pleit voor meer betrokkenheid van burgers. "Als besluitvorming in de raad betrekking heeft op een bepaalde doelgroep, zorg dan dat die een stem krijgt, waar je vervolgens als raad niet zomaar van afwijkt." Je kunt groepen burgers bijvoorbeeld via digitale democratie meer betrekken. Ik zet me graag in voor die participerende rol van de inwoners, want de politiek moet naar de inwoners toe en andersom." Burgerparticipatie via digitale democratie ziet ze als een interessant experiment. "Door live te gaan op facebook tijdens raadsvergaderingen, geef je mensen de gelegenheid om opmerkingen te maken, waar de raad dan wellicht direct op in kan springen. Oplossingen vind je door het uit te proberen."

YOLO-subsidie
Een van de speerpunten van D66 is het verenigingsleven, met de focus op de sociale functie van vooral ook de kleinere verenigingen. "We willen binnen de gemeente een verenigingsfunctionaris ter ondersteuning van de verenigingen." Met een YOLO-subsidie wil D66 jongeren stimuleren om initiatief te nemen voor activiteiten voor en door jongeren zelf. De term YOLO (You Only Live Once) is een bewuste keus: "De gemeente moet open staan voor participatie met een eenmalige YOLO-bijdrage als stimulans. D66 wil de jeugd inspireren om zelf met ideeën komen."

Fuseren is een optie
Een sterke regio Achterhoek vindt D66 van groot belang. "Voor behoud van voorzieningen en daadkracht richting Den Haag is verdergaande regionale samenwerking noodzakelijk. Als het nodig is en als we daardoor als regio sterker worden, is fuseren met buurgemeenten voor ons een optie."

En de visie op duurzame energie? "We willen eerst weten wat we zonder windmolens kunnen bereiken. Voor ons is de hoofdvraag wat we kunnen besparen, want wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken."

www.d66winterswijk.nl

 

 

Meer berichten