Foto: PR

Vier gemeentebesturen in gesprek over behoud ziekenhuis voor Oost-Achterhoek

Winterswijk – De gemeentebesturen van Winterswijk, Oost-Gelre, Berkelland en Aalten blijven zich gezamenlijk inzetten voor het behoud van een zelfstandig Streekziekenhuis Koningin
Beatrix in Winterswijk. Samen met het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) blijft de kwaliteit van zorg zowel in de regio Oost-Achterhoek als in de regio West-Achterhoek gegarandeerd. Het ziekenhuis voorziet in een afdeling Verloskunde, een Kinderafdeling, een afdeling Spoedeisende Hulp en een Intensive Care.

Op initiatief van de gemeente Winterswijk heeft onlangs een gesprek plaatsgevonden met de Raad van Bestuur, de medische staf en de Raad van Toezicht van de fusieorganisatie Santiz, waarin nogmaals het belang van twee volwaardige ziekenhuizen voor de regio is besproken.

Maatschappelijke onrust
''We merkten maatschappelijke onrust door onder meer het vertrek van een aantal sleutelfiguren uit de leiding van het ziekenhuis. Ook de bouw van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem bracht de gemoederen in beweging. Die onrust is nu weggenomen'', aldus burgemeester Joris Bengevoord namens de vier gemeenten. ''We hebben onder meer afgesproken hoe wij als gemeenten in de oost Achterhoek het ziekenhuis op bepaalde vakgebieden kunnen aanvullen. Daarbij kun je denken aan preventie.''

Vertrek niet aan de orde
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gaven aan dat een sanering van de huidige ziekenhuiszorg of misschien zelfs een vertrek van het hele ziekenhuis niet aan de orde is of de
komende jaren aan de orde komt. Afgelopen jaren is in Santiz-verband nieuwe zorg gerealiseerd in Winterswijk (Oogheelkunde, Maag-, Darm-, en Levergeneeskunde en Vaatchirurgie) en die lijn wordt de komende jaren doorgetrokken.

Belangrijke werkgever
Volgens Bengevoord was het een zinvol gesprek. ''We werken samen aan een gezonde Achterhoek. Dat kan alleen met een volwaardig ziekenhuis en gelukkig zijn we daar de komende jaren van verzekerd. Het ziekenhuis is een belangrijke werkgever voor de regio. Maar daarnaast lokt en houdt het hoogopgeleide medewerkers in de regio Oost-Achterhoek. Daar moeten we zuinig op zijn.''

Beide Santiz ziekenhuizen scoren heel hoog in kwaliteit en patiëntveiligheid en staan er financieel goed voor. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix werd vorig jaar door Elsevier uitgeroepen tot beste ziekenhuis van Nederland.

Meer berichten