Dé Hijink overleed donderdag 11 januari op 58-jarige leeftijd. Foto: Gerben Olthof

Dé Hijink maakt uitreiking van lintje niet meer mee

Hoe wrang kan het gaan in een mensenleven. Op 8 januari werd besloten dat Dé Hijink een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Nog voordat de versierselen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld konden worden, overleed de 58-jarige Winterswijker drie dagen later. Juist vanwege zijn ernstige gezondheidssituatie had de gemeente Winterswijk vorige week een spoedprocedure aangevraagd voor de onderscheiding.

Winterswijk - Derk (Dé) Hijink heeft zich gedurende vele jaren vol overgave vrijwillig ingezet voor diverse organisaties in Winterswijk. Hij was vanaf 1987 werkzaam op Christelijk College Schaersvoorde als docent in verschillende vakken (Economie, Handel en Administratie, Duits). Daarnaast regelde hij voor het Schaersvoorde maatschappelijke stageplaatsen voor de scholieren.

Vanaf 1978 was Hijink actief als bestuurslid en secretaris van de stichting kindervakantie¬activiteiten Winkie en nam hij deel aan diverse commissies. Ook verzorgde hij alle promotieactiviteiten voor Winkie.

Gastvader
Sinds 1999 zette Hijink zich in voor de stichting AFS als gastvader, vrijwilliger en coördinator van de regio. Stichting AFS biedt jongeren de kans om een aantal maanden in een ander land te wonen, naar school te gaan en de taal te leren. Dé Hijink was verantwoordelijk voor de werving, studenten, kampen en uitjes.

KWOV
Daarnaast was Hijink sinds 1974 jaar lid van de symfonieafdeling van de Koninklijke Winterswijksche Orkest Vereeniging. Binnen KWOV was hij ook bestuurlijk actief als voorzitter (1989-2004) en penningmeester (2012-2017). Vanaf 2008 was hij dirigent van de Blazersklas. Daarnaast was Hijink actief in diverse commissies.

Meer berichten

Shopbox