PvdA Winterswijk: 'Aanval op integriteit'

(Ingezonden brief)

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Winterswijk is weer voorbij. De zaal zat vol, de politieke sfeer was echter om te snijden. Na de raadsvergadering van december, waarin o.a. het advies van de energietafel op de agenda stond, trad de ijzige kou in. Vier fracties plaatsten een ingezonden brief in de Gelderlander, met daarin hun kijk op de bewuste raadsvergadering.

Dat we inhoudelijk van mening verschillen, is duidelijk. Dat we als PvdA nu op ons bordje krijgen dat we het landschap vol willen zetten met windmolens, getuigt van niet luisteren. Wij zijn niet wild van windmolens in ons landschap, maar we willen niet op voorhand de mogelijkheid uitsluiten in de onderzoeksfase. Maar dat onze raadsleden beticht worden van een bewust spelletje spelen, omdat veel andere raadsleden verhinderd waren, is een bewuste aanval op hun integriteit. En dat is het punt waar wij grote moeite mee hebben. Heel grote moeite, omdat het een pertinenteonwaarheid is. Hoe zouden zij kunnen weten, bij het opstellen van het amendement, wie er een week later wel of niet aanwezig zou zijn bij de raadsvergadering? Het echte politieke debat moet in onze ogen in de raadszaal gehouden worden, niet in de Gelderlander of via andere mediakanalen.

Het is nu januari, iedereen gaat aan de slag met de komende raadsverkiezingen. We hopen dat in het vervolg met respect voor elkaar er op standpunten wordt gediscussieerd, dat we vanzelfsprekend elkaars loshangende verkiezingsposters vast plakken, dat we uitstralen dat we allemaal bezig zijn om Winterswijk beter/mooier te maken, maar dat we verschillen in de accenten die we daarin leggen. De keuze mag u op 21 maart maken. En u weet het, u bent altijd van harte welkom bij ons op de dinsdagavond op onze fractievergaderingen.

Namens het bestuur van de PvdA Winterswijk,
Gera de Koning

Meer berichten

Shopbox