Logo winterswijkseweekkrant.nl


Windmolen. (foto: stock.xchng)
Windmolen. (foto: stock.xchng) (Foto: stock.xchng)

Weer windmolen waarschuwing Winterswijk

(Ingezonden brief)

Begin 2017 presenteerde het college (i.v.m. de gewenste energietransitie) het plan om 12 (bijna 300 meter hoge) windmolens in het buitengebied van Winterswijk te plaatsen. Er ontstond terecht weerstand tegen dit idee. Niet omdat men tegen een energietransitie is, maar omdat dit ten koste gaat van ons landschap zonder een doorslaggevende bijdrage te leveren aan die gewenste transitie. Het levert wel overlast op en het is veel duurder dan het alternatief, windmolens op zee. Kortom een dure oplossing die door de technologische ontwikkelingen is achterhaald. Stroom door wind van zee kan inmiddels voor veel minder kosten gerealiseerd worden.

In de raadsvergadering van juni 2017 werd door de meerderheid van de gemeenteaad de juiste keuze gemaakt. De raad van Winterswijk besloot tot een moratorium voor onbepaalde tijd op windmolens in ons buitengebied. Het mooie Nationaal Landschap van Winterswijk bleef gevrijwaard van gigantisch hoge windmolens. De gemeente stelde vervolgens een "energietafel" in, waar alle burgers van Winterswijk aan konden meedoen. Die energietafel heeft in november een advies (zonder windmolens) voor een energietransitie met draagvlak in Winterswijk gepresenteerd.
Op de avond in november waarop raadsleden de energietafel hierover konden bevragen, vroeg ik de lijsttrekker van Winterswijks Belang (Wim Aalderink) wat WB na de verkiezingen met dit advies zou gaan doen. "Wij gaan het meerderheidstandpunt van de raad de komende vier jaar loyaal uitvoeren, geen windmolens", was zijn antwoord. Alles goed dus, zou je zeggen. Helaas het mocht niet zo zijn.

In de raadsvergadering van december werd over het advies van de energietafel gesproken. Een aantal raadsleden was, verhinderd door ziekte of andere verplichtingen en dus niet aanwezig. Dat waren voornamelijk voorstanders van het moratorium op windmolens. PvdA en enkele WB Raadsleden, verrasten vervolgens iedereen met een onaangekondigd amendement, om toch plaatsing van windmolens in Winterswijk mogelijk te maken. Men vroeg bovendien ook hoofdelijke stemming aan.
Dit is een bekend politiek spel om iets toch door te drukken. Immers dan gaat het niet om wat de meerderheid van de raad wil, maar om wat de meerderheid van de dan aanwezigen wil. En dat is echt iets heel anders.
Han Kolkman van D66 noemde het inderdaad een "spelletje" en zag de PvdA en WB verontwaardigd reageren. "Hoe kon hij dat nu zeggen", was de verontwaardigde reactie. Maar hij had alle gelijk van de wereld. Omdat de andere fracties snel enkele afwezigen wisten op te trommelen en omdat Tim Jonker van Winterswijks Belang deze overval niet steunde en tegen stemde, (waarvoor overigens hulde) werd het amendement met 11 tegen 8 stemmen verworpen.

Wat leren wij hier nu van? Wij leren dat het gevaar voor onze inwoners, ons buitengebied en voor een duurzame vorm van energietransitie nog lang niet geweken is. De PvdA en WB hebben zich hier nog lang niet bij neergelegd en gaan hiermee door. Kennelijk spelen recente technologische ontwikkelingen en daarmee inhoudelijke en financiële argumenten, voor hen een ondergeschikte rol.

In maart gaan wij naar de stemhokjes om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Deze kwestie speelt dan mee. Windmolenparken op zee gaan nu al zonder subsidie in de aanbesteding. Windmolens op land blijven gesubsidieerd worden met miljarden die worden betaald met Uw, steeds maar stijgende, energiebelasting. WB en Pvda hebben laten zien dat Uw rust, landschap en portemonnee voor hen niet zwaar genoeg weegt. Zij accepteren het advies (energietafel) van onze bevolking dus niet. Het CDA, de VVD, de SP en D66 vinden dit wel belangrijk, kiezen voor een duurzame energietransitie met draagvlak onder onze bevolking en steken hier een stokje voor. De uitslag van de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad kan dit allemaal weer veranderen.
Daarom geven wij nu al het stemadvies voor CDA, VVD, D66 of SP. Maart 2018 heeft u dan alles in eigen hand.

Chris van den Bos (voorzitter) namens de Stichting behoud Nationaal Landschap Winterswijk

Meer berichten

Shopbox