Logo winterswijkseweekkrant.nl


Foto: PR

Museum-lezing vroege historie Zutphen

Winterswijk - Michel Groothedde, de stadsarcheoloog van Zutphen, verzorgt op donderdag 18 januari in de Museumfabriek een lezing over de Hanzestad Zutphen.

Deze stad kan worden gezien als de kiemcel van de provincie Gelderland. Zutphen heeft als één van de zeer weinige Nederlandse steden een onafgebroken bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot ver voor de middeleeuwen. Vanaf circa 300 na Christus hebben hier altijd mensen gewoond binnen een versterking. In de 9e eeuw lag op de plek waar de Berkel in de IJssel uitmondt een belangrijk grafelijk centrum. Om de stad te beschermen tegen een volgende aanval van de Vikingen werd deze tegen het eind van de 9 e eeuw rondom van een wal voorzien.

Groothedde legde de afgelopen jaren de vroege historie van de Hanzestad vast in zijn promotieonderzoek. Daarbij kon hij gebruikmaken van de opgravingen op het 's Gravenhof. Hij maakt bij zijn lezing gebruikt van veel interessant beeldmateriaal.

De lezing in het museum aan de Laan van Hilbelink 6-10 begint om 20.00 uur. De entree voor leden van de Vereniging Het Museum bedraagt 3 euro. Niet leden betalen 5 euro.

Meer berichten

Shopbox