Logo winterswijkseweekkrant.nl


Foto: pr

Burgercheque voor symposium over armoede

                                                                
Winterswijk – De gemeenteraad neemt donderdag 14 september een besluit over het toekennen van een burgercheque aan de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk voor de organisatie van een symposium over armoede.

In het eerste halfjaar van 2017 ontving de raadswerkgroep burgercheques vier aanvragen voor een burgercheque. De werkgroep heeft alle aanvragen beoordeeld en stelt de gemeenteraad voor de aanvraag van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk te honoreren.

De Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk bestaat 10 jaar. Vanwege dit jubileum organiseert de stichting op 2 november in het Gerrit Komrij College een symposium over het armoedeprobleem. Met dit symposium wil de stichting meer bekendheid te geven aan haar bestaan en tegelijkertijd aandacht vragen voor het armoedeprobleem in de gemeente Winterswijk. Met de organisatie van het symposium wil de stichting de gemeente bovendien bouwstenen aandragen voor het gemeentelijk armoedebeleid.

De werkgroep burgercheques staat zeer positief tegenover dit initiatief. De activiteit draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid en sociale samenhang. De werkgroep stelt de raad daarom voor het maximumbedrag van € 2.250,- als burgercheque toe te kennen aan de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk.

Burgercheque
Met het toekennen van een burgercheque laat de gemeenteraad zijn waardering blijken voor initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s). Burgercheques dragen op deze wijze een steentje bij aan de participatiesamenleving. De gemeenteraad stelt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 7.500,- beschikbaar. Op winterswijk.nl is te lezen hoe je een aanvraag voor een burgercheque kunt indienen en aan welke voorwaarden deze moet voldoen.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox