Logo winterswijkseweekkrant.nl


Dinant Eggink, Arie Schoemaker, Wim Korsten en Gea Boessenkool (vlnr) zijn betrokken bij WCL. Foto en tekst: Han van de Laar
Dinant Eggink, Arie Schoemaker, Wim Korsten en Gea Boessenkool (vlnr) zijn betrokken bij WCL. Foto en tekst: Han van de Laar

Volop dynamiek in het Winterswijkse buitengebied

"Heb je een leuk, slim, gek of bijzonder plan voor het buitengebied? Kom dan op 8 juni naar de avond leven en werken in het buitengebied van Winterswijk." Zo begon de uitnodiging van het Waardevol Cultuurlandschap (WCL). Doel is om mensen met plannen over het buitengebied met elkaar in contact te laten komen.

KOTTEN -  Ruim twintig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging en er werden zo'n acht initiatieven ingebracht. De bijeenkomst werd gehouden in de fraai opgeknapte schuur - inmiddels cursusruimte - 'Aarde-Werk de Stegge' van eigenaresse Gea Boessenkool.

Voorzitter van de avond, Wim Korsten van de Vereniging Ondernemers Buitengebied, vertelde over de opzet: "Het is vooral bedoeld om met elkaar in contact te komen. Houd je initiatief in eigen hand, zoek samenwerking en wissel ervaringen uit."

Aanbod heel divers
Toen zo'n twintig jaar geleden de financiële bijdragen van het Rijk en Provincie opdroogden, heeft Winterswijk ervoor gekozen toch door te gaan met het WCL. Deze heeft zich erop toegelegd initiatieven te bundelen in een platform. Zo wordt er in gezamenlijkheid aan een dynamisch en veelzijdig buitengebied gewerkt. Wim: "Het is allang niet meer landbouw versus de natuur. Het buitengebied is heel divers. Landbouw en veeteelt, diverse soorten recreatie, zorginstellingen, ZZP-ers met eigen bedrijven, horeca en technische bedrijvigheid. De kracht is het naast elkaar laten bestaan van al die mogelijkheden."

Dinant Eggink namens de buurtschappen bestuurslid van WCL: "We werken hard aan het vernieuwde bestemmingsplan, die moet ruimte bieden aan de veelzijdigheid en de mogelijkheden van het buitengebied. Iedere inbreng is welkom."

Arie Schoemaker, secretaris van het WCL geeft aan dat er door de jaren heen veel projecten en initiatieven zijn ondersteund: "Nog steeds kan iedereen bij ons terecht om ideeën en mogelijkheden te bespreken. Op het gemeentekantoor kan je altijd met mij een afspraak maken."

Concrete initiatieven
Nadat alle projecten kort aan de orde waren gekomen, werden de meest concrete initiatieven in kleine groepjes verder besproken. Zo zoekt de Scouting Winterswijk nieuwe huisvesting en eventueel ook een locatie, het huidige gebouw is op. Iemand die de boerderij van zijn ouders heeft overgenomen wil starten met 'het nieuwe boeren', duurzaam en ecologisch. Dat vergt een cultuuromslag. Een ander boerenbedrijf wil een herstart maken met zorgtaken erbij. In de toekomst zullen vaker dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Iedereen met plannen is welkom. Luisteren en ideeën opdoen, kan ook.

wclwinterswijk.nl

Reageer als eerste
Meer berichten