• Alles
 • (1)
  Film
 • (7)
  Fiets-Wandeltocht
 • (1)
  Algemeen
 • (1)
  Bijeenkomst
 • (1)
  Sport
 • (5)
  Theater
 • (2)
  Inloop-Opendag
 • (1)
  Religie
 • (14)
  Evenement
 • (6)
  Muziek
 • (2)
  Cursus-Workshop

De Seniorenraad vergadert

maandag 25 maart 9:30 uur

De Stichting Seniorenraad Winterswijk komt op maandagmorgen 25 maart om 09.30 uur bijeen in Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2.

De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.30 uur. De bijeenkomt wordt tevens aangekondigd in de lokale nieuwsbladen, op hun websites, de website: wijwinterswijk.nl en op www.seniorenraadwinterswijk.nl voor nadere informatie. 

De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in onze gemeente. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd van het uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens.

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie loklae ouderenbonden, evenals de STOA ( Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel.

De werkwijze die de stichting hanteert is dat de raad is opgesplitst in een aantal portefeuillehouder met de volgende aandachtsgebieden: Zorg, Welzijn en Wonen; Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving.

Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Eveneens krijgt u als bezoeker de gelegenheid om het woord te voeren. Maar zelf kunt u ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.


deel deze activiteit

Locatie

Boogie Woogie
Winterswijk
Roelvinkstraat 5